Novinky z diania v obci

Newsletter jún 2021v

publikované dňa 03. jún 2021

7.6.2021

ZMOS
Predseda ZMOS navštívil zástupcov kysuckých samospráv. Spoločné rokovanie Združenia miest a obcí Kysúc (ZMOK) sa v piatok 4. júna 2021 uskutočnilo v obci Zákopčie (okres Čadca). Zástupcovia samosprávy z Kysúc hovorili o viacerých aktuálnych témach. Viac TU https://www.zmos.sk/predseda-zmos-navstivil-zastupcov-kysuckych-samosprav--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

OZNAM
Mapovanie detských dopravných ihrísk. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti snahu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o oživenie detských dopravných ihrísk, ktoré by synergicky prepojili pohybové aktivity a dopravné povedomie u detí, si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri ďalšom rozvíjaní tejto myšlienky v mestách a obciach na Slovensku. Viac TU https://www.zmos.sk/mapovanie-detskych-dopravnych-ihrisk--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Od 7. júna 2 zelené okresy a 3 červené podľa COVID AUTOMATu. Od pondelka 7. júna budú dva okresy už v zelenej farbe (stupeň monitoring), 39 okresov bude žltých (I. stupeň ostražitosti) a 29 okresov bude v oranžovej farbe (II. stupeň ostražitosti). V ružovej fáze (I. stupeň varovania) bude 6 okresov, tri okresy budú červené (II. stupeň varovania) a žiadny okres naďalej nie je bordový. Viac TU https://www.zmos.sk/od-7-juna-2-zelene-okresy-a-3-cervene-podla-covid-automatu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Nové rozdelenie okresov podľa rizikovosti. Vláda v stredu 2. júna schválila na svojom rokovaní Návrh aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-rozdelenie-okresov-podla-rizikovosti--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Pravidlá pre reštaurácie a obdobné prevádzky. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil na svojej web stránke manuál pre bezpečnú reštauráciu resp. pre obdobné prevádzky. Viac TU https://www.zmos.sk/pravidla-pre-restauracie-a-obdobne-prevadzky-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Usmernenie k aktivitám pred letnými prázdninami. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo 3. júna 2021 usmernenie pre materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia k nižšie uvedeným aktivitám, ktoré sa organizujú pred letnými prázdninami v školskom roku 2020/2021. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-k-aktivitam-pred-letnymi-prazdninami--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Rezort školstva chce testovať tak, aby boli letné tábory pre všetky deti. Epidemiologický tím povolil fungovanie letných táborov. Podmienkou je však PCR test. Ak by to mala byť prekážka, pre ktorú by sa ich veľké množstvo detí a žiakov nemohlo zúčastniť, rezort školstva je pripravený konzultovať to. Riešením by mohli byť antigénové testy alebo preplatenie PCR testov pre tých, ktorí oň požiadajú. Vyhlásil to v posledný deň pracovného výjazdu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-skolstva-chce-testovat-tak-aby-boli-letne-tabory-pre-vsetky-deti--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

IROP
Hľadajú sa hodnotitelia projektov sociálnych služieb venovaných deťom a ich ochrane. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu č.3/2021/PO2/ŠC2.1.1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Viac TU https://www.zmos.sk/hladaju-sa-hodnotitelia-projektov-socialnych-sluzieb-venovanych-detom-a-ich-ochrane--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

FINANCIE
Ministerstvo financií SR zverejnilo správu o bilancii štátneho rozpočtu k 31. máju 2021. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti, že podľa uverejnenej správy štátny rozpočet dosiahol ku koncu mája 2021 schodok vo výške 3 483,2 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 659,4 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 1 006,5 mil. eur. Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 347,1 mil. eur. Viac TU https://www.zmos.sk/ministerstvo-financii-sr-zverejnilo-spravu-o-bilancii-statneho-rozpoctu-k-31-maju-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616          

 

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
Z 13. a 14. platu je už potrebné zaplatiť odvody. Sociálna poisťovňa informuje na svojej web stránke o povinnosti zamestnávateľov k zaplateniu sociálnych odvodov z 13. a 14. platu. Viac TU https://www.zmos.sk/z-13-a-14-platu-je-uz-potrebne-zaplatit-odvody--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

              

ÚVO
ÚVO - Otvorenie Stáleho pracoviska v Košiciach. Úrad pre verejné obstarávanie zavŕšil proces zriaďovania stálych pracovísk otvorením svojej poslednej kancelárie v Košickom samosprávnom kraji, ktorá sa nachádza v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré mesto. Viac TU  https://www.zmos.sk/uvo-otvorenie-staleho-pracoviska-v-kosiciach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

GRANTY
Výzva pre malé projekty 2021 z Fondu SK-NIC. Máte dobrý nápad, ale Vám chýbajú prostriedky? Malá výzva z Fondu SK-NIC je už otvorená, do 15. júla 2021. Na podporu internetovej komunity je vyčlenených 100 000 eur. Viac TU  https://www.zmos.sk/vyzva-pre-male-projekty-2021-z-fondu-sk-nic--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

WEBINÁR
Problematika sociálneho podnikania – bezplatné online webináre. Problematika sociálneho podnikania, nezištná pomoc či spolupráca so sociálnymi podnikmi v záujme obojstranného napredovania. Ak sú práve toto témy, ktoré vás zaujímajú, v tom prípade sú plánované bezplatné webináre sú určené práve vám. Viac TU https://www.zmos.sk/problematika-socialneho-podnikania-bezplatne-online-webinare--oznam/mid/405616/.html#m_405616

4.6.2021

ZMOS
Premiér: So zástupcami samospráv sme sa dohodli na kvartálnych stretnutiach. Premiér Eduard Heger sa dohodol so zástupcami samospráv, Združením miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska a združením samosprávnych krajov, na pravidelných kvartálnych stretnutiach. Predseda vlády to oznámil vo štvrtok po prvom takomto stretnutí na Úrade vlády SR s tým, že ak na Slovensku očakávame úplnú obnovu, bez spolupráce centrálnej vlády a samospráv to nepôjde. Viac TU https://www.zmos.sk/premier-so-zastupcami-samosprav-sme-sa-dohodli-na-kvartalnych-stretnutiach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

DEŇ KOMUNÁLU v Zborove a Giraltovciach. Združenie miest a obcí Slovenska v stredu a štvrtok pokračovalo v podujatí DEŇ KOMUNÁLU. Aj tieto rokovania v regiónoch kopírovali mnohé problémy, s ktorými sa stretávajú mestá a obce naprieč krajinou. Viac TU https://www.zmos.sk/den-komunalu-v-zborove-a-giraltovciach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

               Lúčime sa so starostom Jelenca Ivanom Vargom. Viac TU https://www.zmos.sk/lucime-sa-so-starostom-jelenca-ivanom-vargom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Otvorená čakáreň na očkovanie vakcínou Sputnik V. Záujemcovia o očkovanie ruskou vakcínou Sputnik V sa od 1. júna môžu registrovať na očkovanie prostredníctvom stránky www.korona.gov. Prvá osoba má byť zaočkovaná 7. júna, v každom kraji sa bude táto vakcína podávať v jednom vakcinačnom centre. Viac TU https://www.zmos.sk/otvorena-cakaren-na-ockovanie-vakcinou-sputnik-v-oznam-0/mid/405616/.html#m_405616            

 

Kontroly protipandemických opatrení. Ministerstvo vnútra SR informuje na svojej web stránke o aktuálnych výsledkoch policajných kontrol týkajúcich sa dodržiavania protipandemických opatrení. Viac TU https://www.zmos.sk/kontroly-protipandemickych-opatreni--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

INTERREG
Interreg SK-AT: Aktualizácia Príručky pre prijímateľov. Riadiaci orgán programu, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zverejnil novú verziu Príručky pre prijímateľov, v. 3.2, účinnú od 01.06.2021. Viac TU https://www.zmos.sk/interreg-sk-at-aktualizacia-prirucky-pre-prijimatelov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VLÁDA
Vláda prerokovala Správu o prevencii kriminality za rok 2020. Ministerstvo vnútra SR informuje  prostredníctvom svojej web stránky o tom, že v stredu 3. júna vláda prerokovala Správu o prevencii kriminality za rok  2020. Dokument obsahuje a  sumarizuje preventívne aktivity jednotlivých ministerstiev, ako aj návrhy opatrení do budúcnosti. Prioritnými oblasťami preventívnych aktivít zostávajú kriminalita v online priestore, online bezpečnosť, trestné činy páchané na deťoch a mládeži či domáce násilie. Viac TU https://www.zmos.sk/vlada-prerokovala-spravu-o-prevencii-kriminality-za-rok-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Nariadenie vlády v súvislosti s opatrením hospodárskej mobilizácie. V stredu 2. júna bol na rokovaní vlády schválený   Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/nariadenie-vlady-v-suvislosti-s-opatrenim-hospodarskej-mobilizacie--oznam/mid/405616/.html#m_405616       

 

Alternatívne riešenie sporov je na dobrej ceste. Ministerstvo spravodlivosti SR informuje prostredníctvom svojej web stránky o využívaní mediácie v civilnom práve, v rámci národného projektu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ Viac TU https://www.zmos.sk/alternativne-riesenie-sporov-je-na-dobrej-ceste--oznam/mid/405616/.html#m_405616

              

DOTÁCIA
Dotácie na detské ihriská bez bariér. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje na svoje web stránke o plánovanom postavení nových ekologických detských ihrísk bez bariér. Viac TU https://www.zmos.sk/dotacie-na-detske-ihriska-bez-barier-oznam/mid/405616/.html#m_405616             

              

NKÚ
NKÚ: Nedostatočná kontrola kvality podzemných vôd. Najvyšší kontrolný úrad SR konštatuje, že kvalita podzemných zdrojov pitnej vody je nedostatočne kontrolovaná. Štátne orgány v pôsobnosti rezortu životného prostredia, zodpovedné za monitoring kvality vodných zdrojov, nemajú dostatočné a presné informácie. Viac TU https://www.zmos.sk/nku-nedostatocna-kontrola-kvality-podzemnych-vod--oznam/mid/405616/.html#m_405616

3.6.2021

ZMOS
Rokovala sekcia inovácií, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Témami utorkového rokovanie Sekcie inovácií, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Rady ZMOS bola problematiky integrovaných územných stratégií a miestnych akčných skupín v novom programovom období 2021-2027. Viac TU https://www.zmos.sk/rokovala-sekcia-inovacii-regionalneho-rozvoja-a-cestovneho-ruchu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Digitálne COVID osvedčenia EÚ: pre sedem štátov mesiac pred stanoveným termínom. Brána EÚ (EU Gateway) sa otvára siedmim štátom mesiac pred stanoveným termínom. Viac TU https://www.zmos.sk/digitalne-covid-osvedcenia-eu-pre-sedem-statov-mesiac-pred-stanovenym-terminom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil aktuálnu epidemiologickú situáciu na Slovensku, v prezentácii sa nachádzajú aktuálne údaje v rámci COVID automatu a vývoj situácie v okolitých štátoch. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualna-epidemiologicka-situacia-na-slovensku--oznam-5/mid/405616/.html#m_405616

 

Webová aplikácia ku COVID semaforu pre kultúru. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pripravilo novú webstránku ku COVID semaforu pre kultúru, ktorej účelom je zjednodušenie orientácie v pravidlách kultúrneho COVID semafora. Viac TU https://www.zmos.sk/webova-aplikacia-ku-covid-semaforu-pre-kulturu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VLÁDA
Informácie z rokovania vlády. V stredu 2. júna sa na Úrade vlády SR uskutočnilo rokovanie členov vlády, v rámci ktorého schválili nasledovné materiály. Viac TU https://www.zmos.sk/informacie-z-rokovania-vlady-oznam-0/mid/405616/.html#m_405616   

              

IROP
Aktualizácia výzvy zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy. Riadiaci orgán pre IROP zverejnil Aktualizáciu č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizacia-vyzvy-zvysenie-atraktivity-a-prepravnej-kapacity-nemotorovej-dopravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VO
Príručka k procesu verejného obstarávania. Centrálny koordinačný orgán vydal Jednotnú príručku pre žiadateľov a prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania a obstarávania. Viac TU https://www.zmos.sk/prirucka-k-procesu-verejneho-obstaravania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENVIRO
Využívajme informačný nástroj na podporu zelenej transformácie Slovenska. Informačná platforma Zelené hospodárstvo (IP ZH) prevádzkovaná Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) ponúka prispieť k naplneniu prijatých dokumentov - ide najmä o záväzky vyplývajúce z Európskej zelenej dohody, Nového akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo Za čistejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu, Stratégie EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy či novej Priemyselnej stratégie pre Európu. Viac TU https://www.zmos.sk/vyuzivajme-informacny-nastroj-na-podporu-zelenej-transformacie-slovenska--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

V národnej súťaži ENVIROMESTO ocenia výnimočné slovenské mestá. Mestá na Slovensku majú ambíciu rešpektovať životné prostredie a pre svojich občanov zabezpečiť vysokú kvalitu života. Pre podporu snahy o tieto ambície informuje Slovenská agentúra životného prostredia o opätovnej možnosti slovenských sídiel zapojiť sa do národnej súťaže ENVIROMESTO 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/v-narodnej-sutazi-enviromesto-ocenia-vynimocne-slovenske-mesta--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Fotosúťaž Nadácie Ekopolis „Do práce na bicykli“. Nadácie Ekopolis realizuje fotosúťaž v rámci najväčšej kampane podporujúcej rozvoj cyklistickej dopravy na Slovensku Do práce na bicykli. Viac TU https://www.zmos.sk/fotosutaz-nadacie-ekopolis-do-prace-na-bicykli--oznam/mid/405616/.html#m_405616     


PHSR BBSK 2022-2030

publikované dňa 31. máj 2021


VÝKUP JEDLÝCH RASTLINNÝCH OLEJOV A TUKOV

publikované dňa 31. máj 2021


Nízkouhlíková stratégia MAS Malohont - oznámenie

publikované dňa 21. máj 2021

Okresný úrad Rimavská Sobota odbor životného prostredia ako príslušný orgán, ktorý vedie zisťovacie konanie na zistenie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie, zverejnil dňa 14.05.2021 „Oznámenie o strategickom dokumente - Nízkouhlíková stratégia pre územie MAS Malohont“. Celé znenie oznámenia je zverejnené v elektronickej forme na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-pre-uzemie-mas-malohont.

V zmysle § 6 ods. 5 v súlade s § 65g ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. si Vás dovoľujeme požiadať o zverejnenie a informovanie dotknutej verejnosti o uvedenom oznámení do 10 dní­ prostredníctvom úradnej tabule a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, spôsobom v mieste obvyklom spolu s informáciou, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie (návrh informácie na zverejnenie prikladáme v prílohe). Oznámenie o strategickom dokumente - Nízkouhlíková stratégia pre územie MAS Malohont musí­ byť verejnosti a dotknutým obciam sprístupnené najmenej po dobu 14 dní­ od jeho zverejnenia. 

Dotknutá verejnosť, dotknuté orgány a dotknuté obce môžu doručiť písomné stanoviská k „Oznámeniu o strategickom dokumente - Nízkouhlíková stratégia pre územie MAS Malohont“ najneskôr do 15 dní od jeho zverejnenia podľa § 6 ods. 5 v súlade s § 65g ods.3 zákona č. 24/2006 Z.z., na adresu príslušného orgánu: Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota a v tejto lehote môžu zaslať aj písomné stanoviská elektronickou poštou na adresu: Milan.Valigursky@minv.sk.

Zároveň si dovoľujeme požiadať dotknuté obce o zaslanie potvrdenia o zverejnení „Oznámenia o strategickom dokumente - Nízkouhlíková stratégia pre územie MAS Malohont“, s uvedením dátumu jeho vyvesenia a zvesenia do 3 dní od ukončenia jeho zverejnenia na uvedenú adresu Okresného úradu Rimavská Sobota.

Oznámenie o strategickom dokumente - Nízkouhlíková stratégia pre územie MAS Malohont

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
- NÍZKOUHLÍKOVÁ STRATÉGIA PRE ÚZEMIE MAS MALOHONT


Mobilné očkovacie centrum BBSK

publikované dňa 21. máj 2021

Po úspešnom vstupe do mobilného očkovania v BBSK by sme sa radi s mobilným očkovacím tímom presunuli budúce týždne do okresu Rimavská Sobota a očkovali by sme ľudí nad 60 rokov vakcínou Pfizer/Biontech.

 

Možnosť očkovania sa v MOC majú:

 

1. Seniori nad 60 rokov

2. Ťažko zdravotne postihnuté osoby bez ohľadu na vek

3. Občania z rizikových komunít, kde by mohla ľahko šíriť nákaza

 

Mobilné očkovanie v okrese Revúca bolo úspešné vďaka pomoci starostov a pracovníkov obecných úradov, ktorí pomohli občanom bez prístupu na internet alebo bez počítača zaregistrovať sa na očkovanie. Boli by sme veľmi radi ak by ste kontaktovali svojich občanov nad 60 rokov a informovali ich o možnosti očkovať sa priamo v obci, kde bývajú a zároveň im pomohli s registráciou do systému https://bbsk.nahradnici.sk/. Pri výbere očkovacieho centra zaškrtnite možnosť mobilného očkovacieho centra!

Prosím o zaregistrovanie občanov najneskôr do pondelka 24. 5. do 12:00.

Pred očkovaním príde ľuďom SMS s termínom a miestom očkovania. Pre jednotlivé obce, budú vyhradené časové sloty takým spôsobom aby občania jednej obce mali vyhradený vlastný očkovací čas, mohli na očkovanie chodiť spolu so susedmi, priateľmi z obce, rodinnými príslušníkmi. Časové sloty budú pripravené v súlade s cestovným poriadkom autobusov.

 

Jednotlivé MOC budú vytvorené podľa záujmu obyvateľov, fungovali sme napríklad v Tornali tak, že sme v klube dôchodcov zriadili MOC a ľudia z okolitých obcí sa chodili očkovať tam, prípadne vieme použiť očkovací autobus a naplánovať počas dňa viac obcí, do ktorých sa v priebehu dňa pôjde.

 

Ak vo vašej obci žijú imobilní obyvatelia nad 60 rokov, zaregistrujte prosím takéhoto imobilného človeka pomocou systému nahradnici.sk a pri výbere očkovacieho centra vyberte, že človek je imobilný. Následne ak bude takýchto ľudí viac, tak k týmto imobilným občanom vyrazí priamo domov sanitka s očkovacím tímom a zaočkujú ich doma. Pozor človek musí byť imobilný, pri zneužití hrozí pokuta až do výšky 1659 EUR - zneužitie zdravotnej služby.

 

Nasledujúci text odporúčame vyhlásiť vo vašom obecnom rozhlase. Ak je to možné poprosiť aj miestneho farára aby na omši túto informáciu obyvateľom spomenul / prečítal.

 

Prosím pozor. Od budúcich týždňov bude mobilné očkovacie centrum Banskobystrického samosprávneho kraja očkovať v okrese Rimavská Sobota. Všetci obyvatelia nad 60 rokov, ktorí majú záujem o očkovanie proti COVID-19 vakcínou Pfizer, nech sa čo najskôr nahlásia na obecnom úrade alebo cez internet na stránke nahradnici.sk. Na očkovanie si prineste občiansky preukaz, preukaz poistenca a vaše telefónne číslo.

 

Týmto systémom sa nám podarilo zaregistrovať dôchodcov z viacerých obcí z okresu Revúca, verím, že sa nám to podarí aj tu. Vopred ďakujem za spoluprácu. Prípadné otázky smerujte na mail: krnavec@hurricane.sk alebo priamo na moje telefónne číslo +421902037199 (9:00 - 15:00).


Druhý týždeň asistovaného sčítania na Slovensku

publikované dňa 20. máj 2021


Informácia o detašovanom pracovisku IK pre obete trestných činov v Lučenci

publikované dňa 20. máj 2021


NÚDZOVÝ STAV - ukončenie uplynutím 14. mája 2021

publikované dňa 17. máj 2021