Novinky z diania v obci

Harmonogram zberu odpadov 2021

publikované dňa 08. január 2021


Newsletter január 2021v

publikované dňa 04. január 2021

18.1.2021

ZMOS
Problémom pri obstarávaní nájomných bytov nie je zákon o verejnom obstarávaní, ale najmä nevysporiadané pozemky
. Najčastejšou chybou, ktorú robia mestá a obce pri výstavbe nájomných bytov je, že ich chcú postaviť na nevysporiadaných pozemkoch. Tým nedokážu vytvoriť podmienky pre čestnú súťaž a porušujú zákon. Pokuty za porušenia zákona sú pritom pre mnohé mestá a obce likvidačné, keďže najčastejšie porušenia zákona sú tak vážne, že sa trestajú najvyššou sadzbou- 5 percent zo zmluvnej ceny zákazky. Viac TU https://www.zmos.sk/problemom-pri-obstaravani-najomnych-bytov-nie-je-zakon-o-verejnom-obstaravani-ale-najma-nevysporiadane-pozemky--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Rokovalo predsedníctvo Združenia miest a obcí Liptova. Prostredníctvom videokonferencie sa v piatok 15. januára 2021 uskutočnilo zasadnutia predsedníctva Združenia miest a obcí Liptova, ktoré zvolal jeho predseda a primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. Online zasadnutia sa zúčastnil aj predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger. Viac TU https://www.zmos.sk/rokovalo-predsednictvo-zdruzenia-miest-a-obci-liptova--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19
Uznesenie vlády k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19
. UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. zo  2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Viac TU https://www.zmos.sk/uznesenie-vlady-k-navrhu-na-prijatie-opatreni-na-pokles-ochoreni-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

Štvrtý a piaty návrh na zriadenie MOM. Bezplatné antigénové testovanie bude možné aj cez víkendy v mestách a obciach nad 5000 obyvateľov. Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo štvrtý a piaty verejný návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri zriaďovaní a prevádzkovaní  mobilných odberových miest (MOM) určený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na ich právnu formu. Viac TU https://www.zmos.sk/stvrty-a-piaty-navrh-na-zriadenie-mom--oznam/mid/405616/.html#m_405616   

VLÁDA
Sobotňajšie rokovanie vlády SR. Združenie miest a obcí informuje, že v sobotu 16. januára 2021 opäť zasadala vláda SR. Rokovať bude vláda aj v nedeľu 17. januára 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/sobotnajsie-rokovanie-vlady-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

PARLAMENT
Parlament schválil dočasné pozastavenie súdnych lehôt
. Združenie miest a obcí informuje, že vo štvrtok 14. januára 2021 poslanci Národnej rady SR schválili vládny balík zmien v súvislosti s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu vo vzťahu napr. k dočasnému pozastaveniu plynutia súdnych lehôt, ako aj upustenie od vykonávania dražieb. Viac TU https://www.zmos.sk/parlament-schvalil-docasne-pozastavenie-sudnych-lehot--oznam/mid/405616/.html#m_405616

CESTOVNÝ RUCH
Turistom i horským záchranárom pribudli v Tatrách moderné technológie. V zimnom období sú jednou z najčastejších príčin nešťastí v horách lavíny. Pred každým vstupom do vysokohorského terénu je potrebné sledovať aktuálne stupne lavínového nebezpečenstva. V prípade spustenia lavíny a zasypania je najdôležitejšie včasné vyhľadanie, na ktoré slúžia lavínové vyhľadávače, tie však musia byť v stopercentnom stave. Viac TU https://www.zmos.sk/turistom-i-horskym-zachranarom-pribudli-v-tatrach-moderne-technologie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD
Aktuality v novom vydaní ,,Súťažného spravodajcu“ Protimonopolného úradu. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky vydáva každý štvrťrok svoje webové noviny ,,Súťažný spravodajca“. Viac TU https://www.zmos.sk/aktuality-v-novom-vydani-sutazneho-spravodajcu-protimonopolneho-uradu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EUROFONDY
Čerpanie prostriedkov z fondov EÚ 2014-2020. Ministerstvo financií SR zverejnilo Informáciu s detailným prehľadom o čerpaní prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov III. Programového obdobia 2014 – 2020 (bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka) Viac TU https://www.zmos.sk/cerpanie-prostriedkov-z-fondov-eu-2014-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci. Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.8, platnú od 14.01.2021. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizacia-prirucky-pre-prijimatela-pre-projekty-technickej-pomoci--oznam/mid/405616/.html#m_405616

O časti eurofondoch 2021-2027 sa bude rozhodovať v regiónoch. Podpora regiónov z eurofondov v novom programovacom období sa mení. O konkrétnych projektoch v regiónoch bude rozhodovať územie. Štruktúry v regiónoch sú už vytvorené, v prvej fáze programovania regionálnych priorít už samosprávy odovzdali rozvojové projekty. Aká časť eurofondov z 13 mld. balíka sa bude implementovať v regiónoch zatiaľ nie je známe. Viac TU https://www.zmos.sk/o-casti-eurofondoch-2021-2027-sa-bude-rozhodovat-v-regionoch-oznam/mid/405616/.html#m_405616

PLÁN OBNOVY
Návrh Plánu obnovy bude možné pripomienkovať. Návrh Plánu obnovy pôjde do medzirezortného pripomienkového konania a rezort financií zorganizuje aj sériu okrúhlych tematických stolov. Slovensko už v decembri poslalo do Bruselu návrh Plánu obnovy z ktorého chce čerpať takmer 6 miliárd. Plán obnovy a odolnosti musíme predložiť Európskej komisii do 30. apríla 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/navrh-planu-obnovy-bude-mozne-pripomienkovat--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Dotazník portálu „Učíme sa na diaľku“. Portál „Učíme sa diaľku“ pripravil pre pedagogických a odborných zamestnancov, riaditeľov či zriaďovateľov škôl  krátky dotazník o portáli jeho potrebách. Viac TU https://www.zmos.sk/dotaznik-portalu-ucime-sa-na-dialku--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPSKA ÚNIA
CEMR: Mestá a obce – Zem vás potrebuje! Európska asociácia miestnych a regionálnych samospráv (CEMR) vyzýva miestnych lídrov k podpisu Parížskej deklarácie 2020 -  k zapojeniu sa do globálneho hnutia proti zmene klímy. Deklaráciu je možné podpísať online do 31. januára 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/cemr-mesta-a-obce-zem-vas-potrebuje---oznam/mid/405616/.html#m_405616

15.1.2021

ZMOS
Komunálny spravodajca ZMOS - Štátna pomoc II. Združenie miest a obcí Slovenska prináša vybrané detaily k problematike štátnej pomoci, ktoré pre potreby miestnej územnej samosprávy a jej organizácií boli vypracované Protimonopolným úradom Slovenskej republiky. Viac TU https://www.zmos.sk/komunalny-spravodajca-zmos-statna-pomoc-ii--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19

Výbor NR SR prerokoval výsledky kontroly NKÚ o pripravenosti štátnych hmotných rezerv. Výbor Národnej rady po prvýkrát prerokoval výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR o pripravenosti štátnych hmotných rezerv. Viac TU https://www.zmos.sk/vybor-nr-sr-prerokoval-vysledky-kontroly-nku-o-pripravenosti-statnych-hmotnych-rezerv--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Rakúsko uzavrelo 3 hraničné priechody so SR a obmedzilo prevádzku ďalších. Rakúsko od dnes až do odvolania pozastavilo prevádzku na troch spoločných hraničných priechodoch so Slovenskou republikou. Na ďalších dvoch skrátilo prevádzkový čas. Okrem toho pri vstupe na ich územie od 15. januára vyžadujú rakúske úrady registráciu. Viac TU https://www.zmos.sk/rakusko-uzavrelo-3-hranicne-priechody-so-sr-a-obmedzilo-prevadzku-dalsich--oznam/mid/405616/.html#m_405616

PARLAMENT
Parlament schválil vládny návrh zákona vo vzťahu k pandémii. Združenie miest a obcí Slovenska informuje, že poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili vo štvrtok 14. januára 2021  Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. V rámci druhého čítania bolo uplatnených až 10 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Viac TU https://www.zmos.sk/parlament-schvalil-vladny-navrh-zakona-vo-vztahu-k-pandemii--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VLÁDA
Vláda schválila koncepciu boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024. Zámerom materiálu, ktorý na rokovanie kabinetu v stredu 13. januára 2021 predložil minister vnútra Roman Mikulec, je presadzovať, obhajovať a brániť demokratický právny štát, jeho základné hodnoty a atribúty a apelovať na vytváranie silného demokratického a politického prostredia odmietajúceho nenávistné prejavy národnostnej, rasovej, etnickej, náboženskej alebo inej neznášanlivosti. Viac TU https://www.zmos.sk/vlada-schvalila-koncepciu-boja-proti-radikalizacii-a-extremizmu-do-roku-2024--oznam/mid/405616/.html#m_405616   

ŠKOLSTVO
Dištančné vzdelávanie pokračuje. Kancelária ZMOS si Vás dovoľuje informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojom webovom sídle informáciu, že napriek snahe vrátiť žiakov čím skôr do lavíc, to nebude na budúci týždeň možné. Viac TU https://www.zmos.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

SÚDY
Súdnu mapu je možné pripomienkovať dlhšie. Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov, ktorého cieľom je legislatívne pokryť realizáciu novej súdnej mapy, bude možné pripomienkovať o mesiac dlhšie. Viac TU https://www.zmos.sk/sudnu-mapu-je-mozne-pripomienkovat-dlhsie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA
Plán obnovy z pohľadu rezortu kultúry. Na Pláne obnovy, ktorý je v gescii Ministerstvo financií SR participujú jednotlivé rezorty. V aktuálne zverejnenom návrhu, ktorý už bol zaslaný do Bruselu  a ktorého schválenie sa predpokladá v apríli 2021 sa rezort kultúry nachádza v rámci „Zelenej obnovy budov“. Viac TU https://www.zmos.sk/plan-obnovy-z-pohladu-rezortu-kultury--oznam/mid/405616/.html#m_405616

AGRO A ENVIRO
Agrorezort vníma krajinu v jej jedinečnej celistvosti.  Ministerstvo životného prostredia predložilo koncom roka 2020 do medzirezortného pripomienkového konania návrh Vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Z odborného posúdenia vyplýva, že táto vyhláška vníma krajinu jednostranne, zdôrazňujúc priority ochrany prírody, avšak bez širšieho zváženia dosahov na ľudí, ktorí sú skutočnými údržbármi vidieka a živiteľmi nás všetkých. Viac TU https://www.zmos.sk/agrorezort-vnima-krajinu-v-jej-jedinecnej-celistvosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Lesnatosť v Európe stúpa - Slovensko ide príkladom. Vychádza nová správa o stave lesov Európy, na ktorej sa podieľali aj slovenskí odborníci a ktorí sa pozreli na to, aký je skutočný stav lesov v Európe. Na rozdiel od celosvetového poklesu výmery lesov lesnatosť v Európe dlhodobo stúpa. Lesy pokrývajú viac ako tretinu európskeho územia. Aj Slovensko ide svetu príkladom. Výmera lesov na Slovensku predstavuje až 41 % územia a z roka na rok rastie. Viac TU https://www.zmos.sk/lesnatost-v-europe-stupa-slovensko-ide-prikladom-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPSKA KOMISIA
Najmladšia agentúra EÚ čoskoro na Slovensku. Európsky orgán práce (ELA) ako najmladšia agentúra EÚ spustí svoju činnosť v Bratislave od začiatku júla 2021. Zameraním agentúry bude dohliadať na práva a povinností ľudí, ktorí využívajú možnosti voľného pohybu v EÚ, pomôcť administratívam členských štátov, ak riešia pracovné právo alebo sociálne zabezpečenie s cezhraničným presahom a sprostredkovať mediačnú úlohu a pomáhať pri hľadaní riešení cezhraničných sporov medzi vnútroštátnymi orgánmi v oblasti pracovnej mobility. Viac TU https://www.zmos.sk/najmladsia-agentura-eu-coskoro-na-slovensku-oznam/mid/405616/.html#m_405616

14.1.2021

ZMOS

ZMOS ponúka bezplatný rezervačný systém pre samosprávy. Zlepší logistiku a uľahčí testovanie. Združenie miest a obcí Slovenska prichádza medzi samosprávy s jedinečnou ponukou. Ide o rezervačný systém Bookio na pomoc pri testovaní obyvateľov. Tento modul uľahčí prihlasovanie ľudí na testovanie, zlepší plánovanie pre mestá a obce a výrazne zvýši bezpečnosť a efektivitu samotného testovania. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-ponuka-bezplatny-rezervacny-system-pre-samospravy-zlepsi-logistiku-a-ulahci-testovanie--oznam/mid/405616/.html#m_405616    

Vyhlásenie ZMOS k zvukovej nahrávke z rokovania vlády SR. Združenie miest a obcí Slovenska reaguje na publikovanú zvukovú nahrávku z rokovania vlády SR. Viac TU https://www.zmos.sk/vyhlasenie-zmos-k-zvukovej-nahravke-z-rokovania-vlady-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616


ZMOS a rezort školstva budú spolupracovať na registri športovej infraštruktúry. ZMOS a rezort školstva budú spolupracovať na kreovaní registra športovej infraštruktúry, diskutovali o tom na spoločnom stretnutí štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Husár a predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-a-rezort-skolstva-budu-spolupracovat-na-registri-sportovej-infrastruktury--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19

Kontroly na mieste v rámci Školských programov od 1.1. 2021. Poľnohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o podporu a dotknutým školským zariadeniam, že administrácia podpôr v agentúre a s ňou spojená kontrolná činnosť naďalej pokračujú aj napriek obmedzeniam prijatých v Uznesení vlády SR č. 808 zo dňa 31.12.2020 v súvislosti so zabránením šírenia ochorenia COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/kontroly-na-mieste-v-ramci-skolskych-programov-od-1-1-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zmeny na hraniciach s Rakúskom. Združenie miest a obcí Slovenska informuje o zmenách na hraničných prechodoch s Rakúskom. Viac TU https://www.zmos.sk/zmeny-na-hraniciach-s-rakuskom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zmeny na hraniciach s Ukrajinou. Združenie miest a obcí Slovenska informuje o zmenách na hraničných prechodoch s Ukrajinou. Viac TU https://www.zmos.sk/zmeny-na-hraniciach-s-ukrajinou--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Stanovisko ÚVZ SR k individuálnym výnimkám – hranice. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil na svojej stránke už druhé stanovisko k individuálnym výnimkám vo „vyhláške o hraniciach“. Viac TU https://www.zmos.sk/stanovisko-uvz-sr-k-individualnym-vynimkam-hranice--oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

VLÁDA
Informácia z rokovania vlády SR. V stredu 13. januára 2021 o 10.00 hod. sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo v poradí 66. rokovanie vlády. Vláda schválila nasledovné materiály. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-z-rokovania-vlady-sr--oznam-1/mid/405616/.html#m_405616

ÚVO
ÚVO - Zbierka rozhodnutí v konaní o námietkach za rok 2020. Predseda Úradu pre verejné obstarávanie, Miroslav Hlivák v súvislosti s inštitútom námietok pripomína: „Nezabúdajme, že sú to práve námietky, ktoré možno použiť ako nástroj na riešenie vyvstávajúcich akútnych problémov v procese verejného obstarávania, ktoré očisťujú nesprávne postupy vyhlasovateľov súťaží a zabezpečujú tak čo najčistejšiu a najtransparentnejšiu hospodársku súťaž.“ Viac TU https://www.zmos.sk/uvo-zbierka-rozhodnuti-v-konani-o-namietkach-za-rok-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

INFORMATIZÁCIA
E-schránky poskytovateľov sociálnych služieb už aktivované. Poskytovatelia sociálnych služieb už môžu so štátom komunikovať elektronicky. Rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR im zriadil a aktivoval elektronické schránky, aby mohli pružnejšie a online reagovať na jednotlivé schémy pomoci poskytované štátom, napríklad v súvislosti s covidom. Viac TU https://www.zmos.sk/e-schranky-poskytovatelov-socialnych-sluzieb-uz-aktivovane--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Informácia ohľadom vyhlásenia výzvy „Podpora opatrovateľskej služby II“ Oznam Implementačnej agentúry rezortu práce z dôvodu pribúdajúcich žiadostí o informácie ohľadom vyhlásenia výzvy „Podpora opatrovateľskej služby II“. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-ohladom-vyhlasenia-vyzvy-podpora-opatrovatelskej-sluzby-ii-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Ako zvládnuť náročný lockdown. Rezort školstva dáva do pozornosti podcast ako zvládnuť náročný lockdown, či sa spoľahnúť na odbornú pomoc, čo sú procesné štandardy a ako môžu pomôcť rodinám. Viac TU https://www.zmos.sk/ako-zvladnut-narocny-lockdown--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Hľadajú sa učitelia prvého stupňa ZŠ na tvorbu vzdelávacích videí. Učíte na základnej škole? Máte chuť zapojiť sa do tvorby digitálneho učiva? Štátny pedagogický ústav v spolupráci s rezortom školstva aktuálne vytvára databázu krátkych vzdelávacích videí a hľadá učiteľov a učiteľky pre predmety 1. - 5. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny. Viac TU https://www.zmos.sk/hladaju-sa-ucitelia-prveho-stupna-zs-na-tvorbu-vzdelavacich-videi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Online IT čajovňa: bezplatné učenie programovania pre žiakov. Prostredníctvom obľúbeného formátu podujatí IT čajovňa môžu žiaci a študenti aj v novom roku využiť voľný čas počítačovými hrami. Naučia sa ich programovať. Prví budú programovať žiaci základných škôl. O týždeň si to vyskúšajú stredoškoláci. Viac TU https://www.zmos.sk/online-it-cajovna-bezplatne-ucenie-programovania-pre-ziakov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠFRB
ŠFRB zverejnilo tlačivá na rok 2021. Štátny fond rozvoja bývania zverejnil tlačivá na rok 2021 pre obstaranie nájomných bytov, súvisiacej technickej vybavenosti a pozemku v kategórii ,,Staviame spolu nájomné byty“. Viac TU https://www.zmos.sk/sfrb-zverejnilo-tlaciva-na-rok-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

NÓRSKE FONDY
Granty EHP a Nórska: Informačný online seminár k výzve ClimaInfo. Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ organizuje on-line Informačný seminár k výzve CC05 (ClimaInfo). Informačný seminár sa uskutoční 26. januára 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-informacny-online-seminar-k-vyzve-climainfo--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VÝZVA KULTÚRA
Ďalšia výzva z Fondu na podporu umenia. Fond na podporu umenia dnes zverejnil ďalšiu výzvu č. 4/2021  na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov. Viac TU https://www.zmos.sk/dalsia-vyzva-z-fondu-na-podporu-umenia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

OP ĽZ
Informácia pre prijímateľov z OP Ľudské zdroje. Usmernenie Odboru platobnej jednotky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k postupu odvodu výnosov a úrokov pre prijímateľov  nenávratného  finančného  poskytnutého formou zálohovej platby alebo predfinancovania, ktorý bol poskytnutý z prostriedkov štátneho rozpočtu kapitoly rezortu práce na financovanie projektov implementovaných v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-pre-prijimatelov-z-op-ludske-zdroje--oznam/mid/405616/.html#m_405616

CESTOVNÝ RUCH
Ministerstvo dopravy spracovalo cez schému pomoci 11 miliónov eur. Do 12. januára prijalo Ministerstvo dopravy cez portál Slovensko.sk približne 3500 žiadostí o kompenzáciu výpadku príjmov v cestovnom ruchu pre pandémiu koronavírusu. Zo 100 miliónového balíka k rovnakému dátumu spracovali a postupne na účty oprávneným prijímateľom posielajú 11 391 503,66 eur. Viac TU https://www.zmos.sk/ministerstvo-dopravy-spracovalo-cez-schemu-pomoci-11-milionov-eur--oznam/mid/405616/.html#m_405616

13.1.2021

ZMOS
Komunálny spravodajca - Štátna pomoc č. 1. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti prvé číslo Komunálneho spravodajcu v tomto roku. Aktuálny dokument prináša vybrané detaily k problematike štátnej pomoci, ktoré pre potreby miestnej územnej samosprávy a jej organizácií boli vypracované Protimonopolným úradom Slovenskej republiky. Viac TU https://www.zmos.sk/komunalny-spravodajca-statna-pomoc-c-1--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19
Rezort školstva informuje k testovaniu na školách. Rezort školstva informuje v nadväznosti na prichádzajúce otázky o testovaní na školách a zriaďovaní mobilných odberových miest. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-skolstva-informuje-k-testovaniu-na-skolach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku. Úrad verejného zdravotníctva SR uverejnil prezentáciu obsahujúcu štatistické údaje k aktuálnej situácii na Slovensku v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualna-epidemiologicka-situacia-na-slovensku--oznam-1/mid/405616/.html#m_405616

Stanovisko ÚVZ SR k individuálnym výnimkám – hranice. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil na svojej stránke stanovisko k individuálnym výnimkám vo „vyhláške o hraniciach“ v piatich bodoch. Viac TU https://www.zmos.sk/stanovisko-uvz-sr-k-individualnym-vynimkam-hranice--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska lieková agentúra prijala tretiu žiadosť o registráciu vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva SR informuje, že Európska lieková agentúra (EMA) prijala žiadosť o podmienečnú registráciu tretej vakcíny na prevenciu ochorenia COVID-19, ktorú vyvinula spoločnosť AstraZeneca v spolupráci s Oxfordskou univerzitou. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-liekova-agentura-prijala-tretiu-ziadost-o-registraciu-vakciny-proti-ochoreniu-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
MŠVVaŠ SR podporí školy sumou 6 miliónov €. Kancelária ZMOS si Vás dovoľuje informovať, že minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling včera 11.januára 2021 vyhlásil, že MŠVVaŠ SR podporí školy sumou 6 miliónov €. Viac TU https://www.zmos.sk/msvvas-sr-podpori-skoly-sumou-6-milionov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Metodicko-pedagogické centrum otvára kvalifikačné vzdelávanie. Metodicko-pedagogické centrum (MPC) zaraďuje do ponuky kvalifikačné vzdelávanie na základe potvrdení, ktoré mu vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Viac TU https://www.zmos.sk/metodicko-pedagogicke-centrum-otvara-kvalifikacne-vzdelavanie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Metodicko-pedagogické centrum pokračuje v činnosti bez prerušenia. Počas trvania mimoriadnych opatrení proti šíreniu koronavírusu sa budú všetky aktivity MPC realizovať online formou. Viac TU https://www.zmos.sk/metodicko-pedagogicke-centrum-pokracuje-v-cinnosti-bez-prerusenia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Vzdelávanie žiakov 1. stupňa ZŠ opäť podporí televízne vyučovanie. Vzdelávanie žiakov prvého stupňa základných škôl opäť podporí televízne vyučovanie - relácia Školský klub - Štátny pedagogický ústav v spolupráci s verejnoprávnou televíziou RTVS, neziskovou organizáciou Indícia a Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zareagovali na aktuálnu situáciu a pripravili ďalšie pokračovanie televízneho vyučovania. Viac TU https://www.zmos.sk/vzdelavanie-ziakov-1-stupna-zs-opat-podpori-televizne-vyucovanie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EUROFONDY
Ako sa implementovali eurofondy v 2020. Do konca programového obdobia v roku 2023 zostáva Slovensku vyčerpať ešte 8,48 miliardy eur a ďalších 780 miliónov eur bude mať Slovensko z protikrízového balíka REACT-EU. Viac TU https://www.zmos.sk/ako-sa-implementovali-eurofondy-v-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EKONOMIKA
Štát oproti plánu hospodáril v roku 2020 lepšie. Vývoj štátneho rozpočtu v roku 2020 významne ovplyvnila prebiehajúca pandémia ochorenia COVID-19 a prijatie novely zákona o štátnom rozpočte na rok 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/stat-oproti-planu-hospodaril-v-roku-2020-lepsie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPSKA KOMISIA
Európsky výbor regiónov: Požadujeme skutočnú „vidiecku dohodu“. Európsky výbor regiónov na poslednom decembrovom zasadnutí sa venoval ďalšej zaujímavej téme „Obnova hospodárstva a odolnosť vo vidieckych oblastiach“. Mestá, obce a regióny požadujú novú dohodu založenú na jasnej vidieckej agende a zvýšených investíciách na pomoc vidieckym oblastiam v dôsledku krízy. Nová dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti by sa mala stať politickým programom. Viac TU https://www.zmos.sk/europsky-vybor-regionov-pozadujeme-skutocnu-vidiecku-dohodu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ENVIRO
O projekt Zelenej obnovy rodinných domov je záujem. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia žiadajú verejnosť, aby vyčkala na oficiálny začiatok výzvy. Prihlasovať sa skôr, než je zverejnená výzva, nie je potrebné. Viac TU https://www.zmos.sk/o-projekt-zelenej-obnovy-rodinnych-domov-je-zaujem--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA
Stále pracoviská ÚVO v regiónoch naplnili očakávania. Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie v regiónoch vzhľadom na aktuálne obmedzenia proti pandémii koronavírusu poskytujú odborné poradenstvo a komunikujú so záujemcami cez elektronické prostriedky. Viac TU https://www.zmos.sk/stale-pracoviska-uvo-v-regionoch-naplnili-ocakavania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

MAS
Lokálne značky podporujú rozvoj regiónu. Národná sieť miestnych akčných skupín (NS MAS) chce v tomto roku podporiť aktívnejší rozvoj regionálnych značiek. „Každý región na Slovensku má neopakovateľný charakter daný prírodným a kultúrnym bohatstvom, históriou, miestnymi tradíciami, ktoré sú typické a jedinečné. Cieľom značenia miestnych produktov je podporiť tradičné regionálne výrobky a služby, lokálnych výrobcov a využívanie miestnych zdrojov. Viac TU https://www.zmos.sk/lokalne-znacky-podporuju-rozvoj-regionu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

12.1.2021

ZMOS
ZMOS požaduje rozšírenie skupiny osôb v rámci skoršieho očkovania. Požaduje aj miesto v Pandemickej komisii vlády SR. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska listom požiadal predsedu vlády o to, aby bol rozšírený pôvodný okruh ľudí, pre ktorých je určené očkovanie proti COVID – 19. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-pozaduje-rozsirenie-skupiny-osob-v-ramci-skorsieho-ockovania-pozaduje-aj-miesto-v-pandemickej-komisii-vlady-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19
Výnimky na ubytovanie za účelom do práce a zdravotníckeho zariadenia. Od dnes platí nová výnimka na ubytovanie pre cestujúcich za prácou či do zdravotníckeho zariadenia. Úrad verejného zdravotníctva schválil výnimku na ubytovanie pre pracujúcich, dovolené je aj karanténne ubytovanie. Viac TU https://www.zmos.sk/vynimky-na-ubytovanie-za-ucelom-do-prace-a-zdravotnickeho-zariadenia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Nárok na pandemické ošetrovné od 11. januára 2020. Sociálna poisťovňa v súvislosti s avizovanými opatreniami pri prevádzke materských škôl a základných škôl od 11. 1. 2021 do 18. 1. 2021 informuje verejnosť, že nárok na pandemické ošetrovné budú mať všetci rodičia, ktorí splnia stanovené podmienky. Viac TU https://www.zmos.sk/narok-na-pandemicke-osetrovne-od-11-januara-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Podmienky vstupu do Rakúska. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti informáciu o sprísnených podmienkach vstupu do Rakúska. Dočasné sprísnenie kontrol na Slovensko - Rakúskych hraničných priechodoch platí od 9. januára 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/podmienky-vstupu-do-rakuska--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Stanovisko rezortu zdravotníctva k očkovaniu mimo poradia. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti stanovisko Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré sa týka očkovania ľudí mimo poradia. Viac TU https://www.zmos.sk/stanovisko-rezortu-zdravotnictva-k-ockovaniu-mimo-poradia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VLÁDA
Informácia z pondelkového rokovania vlády SR. V pondelok 11. januára 2021 sa uskutočnilo v poradí 65. rokovanie vlády SR, a to formou online. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-z-pondelkoveho-rokovania-vlady-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

ŠKOLSTVO
Zmeny v školských zákonoch. Kancelária ZMOS vzhľadom na veľký objem otázok dovoľuje informovať o zmenách v školských zákonoch. Viac TU https://www.zmos.sk/zmeny-v-skolskych-zakonoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VO – BYTY
Od 1. januára platia nové limity pre obstarávanie nájomných bytov. Od. 1. januára 2021 platia nový limity obstarávacích nákladov  pre poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov na účel sociálneho bývania. Nová vyhláška ustanovuje, že výška obstarávacích nákladov na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu bude zaviesť aj od sadzby dane z pridanej hodnoty a lokality, v ktorej sa obstarávaný nájomný byt nachádza. Viac TU https://www.zmos.sk/od-1-januara-platia-nove-limity-pre-obstaravanie-najomnych-bytov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ENVIRO
Envirofond rozšíril špecifikácie činnosti na rok 2021. Envirofond na základe zákona o environmentálnom fonde zverejnil prílohy k dokumentu „I. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2021“. Viac TU https://www.zmos.sk/envirofond-rozsiril-specifikacie-cinnosti-na-rok-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616   

Enviróza – učenie sa o environmentálnych záťažiach formou hry aj pre ZŠ. Do školského programu Enviróza, ktorý sa venuje tematike environmentálnych záťaží sa môžu zapojiť aj žiaci a učitelia druhého stupňa ZŠ. V rámci školského programu bola vyhlásená fotozáťaž na tému Zaťažené na záťaž. O najlepšiu fotografiu sa hlasuje do 20. januára 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/enviroza-ucenie-sa-o-environmentalnych-zataziach-formou-hry-aj-pre-zs-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Chrániť treba aj ľudí na vidieku.  Dňa 7. januára 2021 sa konalo online rokovanie k rozporovému konaniu k Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Zástupcovia agrorezortu, ktorých sa daná problematika týka, sa nemohli zúčastniť na decembrových termínoch rozporových konaní, keďže boli práceneschopní. Priamo z nemocnice preto požiadal Ján Mičovský telefonicky i listom ministra Jána Budaja o hľadanie spoločných riešení a zároveň o posun termínu na január. Viac TU https://www.zmos.sk/chranit-treba-aj-ludi-na-vidieku--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Lesy potrebujeme všetci. Počas núdzového stavu majú obyvatelia Slovenska povolený pohyb v prírode, ale len v rámci svojho okresu. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zaznamenalo v posledných dňoch zvýšenú koncentráciu návštevníkov na atraktívnych prírodných miestach. Boli sme svedkami ako sa s príchodom snehu na Troch kráľov ľudia združovali na Kolibe, Kamzíku, ale aj na iných lokalitách na Slovensku. Viac TU https://www.zmos.sk/lesy-potrebujeme-vsetci--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Víťaz Ceny európskych zelených miest. Belgicko zvíťazilo nad projektmi z ďalších piatich krajín. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v rámci stretnutia o úspešnom využívaní zelených plôch v mestských oblastiach. Kvôli pandémii sa diváci podujatia zúčastnili digitálne. Viac TU https://www.zmos.sk/vitaz-ceny-europskych-zelenych-miest--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SEMINÁR – INFRAŠTRUKTÚRA MRK
Informačný seminár k výzve na dobudovanie inžinierskych sietí v prostredí MRK. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačný seminár k výzve zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí marginalizovaných rómskych komunít, ktorý sa uskutoční 20. januára 2021 od 09:00 do 11:00. Viac TU https://www.zmos.sk/informacny-seminar-k-vyzve-na-dobudovanie-inzinierskych-sieti-v-prostredi-mrk--oznam/mid/405616/.html#m_405616

11.1.2021

ZMOS
ZMOS adresoval rezortu pôdohospodárstva zásadné pripomienky kvôli pozemkom. Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zásadné pripomienky k navrhovaným zmenám v nariadení vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-adresoval-rezortu-podohospodarstva-zasadne-pripomienky-kvoli-pozemkom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19
Aktuálne informácie k očkovaniu proti COVID – 19 týkajúce sa aj verejnosti. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti informácie týkajúce sa očakovania proti COVID - 19 vo vzťahu k verejnosti. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualne-informacie-k-ockovaniu-proti-covid-19-tykajuce-sa-aj-verejnosti--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ÚVZ vydal ďalšiu vyhlášku k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal novú vyhlášku, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí s účinnosťou od 11. januára 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/uvz-vydal-dalsiu-vyhlasku-k-obmedzeniam-prevadzok-a-hromadnych-podujati--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Aktuálne rozhodnutie ku školskému stravovaniu. Kancelária ZMOS si Vás dovoľuje informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aj na základe podnetu ZMOS, aktualizovalo rozhodnutie ministra školstva a s účinnosťou od 11. januára 2021 je podľa tohoto rozhodnutia možné poskytovať školské stravovanie aj pre deti, ktorým sa poskytuje celodenná starostlivosť v školských kluboch detí. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualne-rozhodnutie-ku-skolskemu-stravovaniu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Komplexné informácie k návratu detí do škôl. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti aktualizované informácie rezortu školstva k návratu detí do škôl. Súčasťou informácie sú usmernenia a tiež vzory rôznych dokumentov. Viac TU https://www.zmos.sk/komplexne-informacie-k-navratu-deti-do-skol--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Návrh nového zákona o kurzarbeit môžete pripomienkovať. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo návrh nového zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorý posiela do medzirezortného pripomienkového konania. Slovenská podoba tzv. „kurzarbeit“ pomôže zamestnávateľom, zamestnancom a SZČO v krízových časoch obdobne ako im v súčasnosti pomáha „prvá pomoc“. Nový nástroj pomoci navrhuje rezort spustiť od začiatku budúceho roka. Viac TU https://www.zmos.sk/navrh-noveho-zakona-o-kurzarbeit-mozete-pripomienkovat-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SR
NKÚ poukázalo na nedostatočnú vnútornú kontrolu a byrokraciu. Princíp jeden krát a dosť pri komunikácii občana so štátnymi či verejnými inštitúciami stále nefunguje a odstraňovanie byrokratických prekážok s využívaním informačných systémov je nedostatočné. Zákon už v roku 2018 zadefinoval princípy podporujúce zníženie administratívnej byrokracie či odbúranie duplicitných papierových dokladov. Viac TU https://www.zmos.sk/nku-poukazalo-na-nedostatocnu-vnutornu-kontrolu-a-byrokraciu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ENVIRO
Návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej prepravy. Vláda SR dnes schválila návrh zákona z dielne Úradu pre verejné obstarávanie podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy.  Hlavným zámerom je záväzok na znižovanie emisií skleníkových plynov a zvýšenie podielu spotreby energie z obnoviteľných zdrojov. Viac TU https://www.zmos.sk/navrh-zakona-o-podpore-ekologickych-vozidiel-cestnej-prepravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA
Kultúra roka 2019 v číslach. Dávame Vám do pozornosti zaujímavé štatistické údaje z oblasti kultúry za rok 2019 z dielne Národného osvetového centra. V správe o štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry za rok 2019 sa dozviete o vybraných ukazovateľoch v parciálnych oblastiach kultúry – knižnice, galérie, múzea, kultúrno-osvetová činnosť, ochrana pamiatkového fondu, kultúra národnostných menšín a iné. Viac TU https://www.zmos.sk/kultura-roka-2019-v-cislach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Cena ministerky kultúry – kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť. Ministerka kultúry SR tento rok ocení výnimočné umelecké, tvorivé a interpretačné počiny, múzejné, galerijné, kultúrno-osvetové a audiovizuálne aktivity za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý či celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach kultúry. Predkladatelia môžu návrhy laureátov za rok 2020 za oblasť kultúrno-osvetových zariadení predkladať do 20. 2.2021 a za  oblasť múzeí, galérií a knižníc do 28. 2. 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/cena-ministerky-kultury-kulturne-dedicstvo-a-kulturno-osvetova-cinnost-oznam/mid/405616/.html#m_405616

8.1.2020

ZMOS
Vyhlásenie ZMOS k urýchlenej potrebe testovania obyvateľov. Vedenie Združenia miest a obcí Slovenska ako najreprezentatívnejšieho zástupcu 95 % miest a obcí na Slovensku apeluje na potrebu rýchleho a efektívneho prístupu k testovaniu obyvateľov. Viac TU https://www.zmos.sk/vyhlasenie-zmos-k-urychlenej-potrebe-testovania-obyvatelov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19
Zrušenie povinnosti zamestnávateľa z dôvodu zmeny zákona o ochrane verejného zdravia. Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na zrušenie povinnosti zamestnávateľa oznamovať údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2. Viac TU https://www.zmos.sk/zrusenie-povinnosti-zamestnavatela-z-dovodu-zmeny-zakona-o-ochrane-verejneho-zdravia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ústredný krízový štáb môže rokovať online. Návrh na zmenu a doplnenie štatútu Ústredného krízového štábu vo štvrtok 7. januára 2021  predložil na online rokovanie vlády minister vnútra Roman Mikulec. Vláda tak reaguje na aktuálnu nepriaznivú epidemickú situáciu na Slovensku, počas ktorej sú obmedzené fyzické kontakty ľudí. Viac TU https://www.zmos.sk/ustredny-krizovy-stab-moze-rokovat-online-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Plán návratu detí do škôl v rozhodnutí ministra školstva.  Rezort školstva zverejnil rozhodnutie ministra školstva z 5. 1. 2021 s účinnosťou od 11. 1.2021, ktoré upravujú nástup detí do škôl resp. otvorenie / neotvorenie  škôl a školských zariadení. Zároveň rezort zverejnil aj rozhodnutie ministra školstva zo 4. 1. 2021, ktoré upravuje klasifikáciu žiakov, testovanie pre 5. a 9. ročník základných škôl, prijímacie konanie na stredné školy a maturity. Viac TU https://www.zmos.sk/plan-navratu-deti-do-skol-v-rozhodnuti-ministra-skolstva--oznam/mid/405616/.html#m_405616              

Ministerstvo školstva znižuje byrokraciu na školách. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v úvode roka začína so znižovaním byrokracie na školách. Napríklad šesť tlačív na školu v prírode nahradí iba jedno a školám sa odstráni vedenie nadbytočnej dokumentácie. Viac TU https://www.zmos.sk/ministerstvo-skolstva-znizuje-byrokraciu-na-skolach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VLÁDA SR
Informácia z rokovania vlády SR. Vo štvrtok 7. januára 2021 o 10.00 h sa uskutočnilo online rokovanie vlády SR. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-z-rokovania-vlady-sr--oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti na roky 2021-2025. Vláda SR na 63. rokovaní vlády SR, ktoré prebiehalo online, schválila aj Návrh Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025. https://www.zmos.sk/narodna-strategia-kybernetickej-bezpecnosti-na-roky-2021-2025-oznam/mid/405616/.html#m_405616 Viac TU https://www.zmos.sk/narodna-strategia-kybernetickej-bezpecnosti-na-roky-2021-2025-oznam/mid/405616/.html#m_405616

PLÁN PRE HORNÚ NITRU
Aktualizácia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra. Na dnešnom rokovaní vláda SR schválila aktualizáciu Akčného plánu pre hornú Nitru. Ide o pravidelnú revíziu dokumentu, ktorý určuje strategické piliere a priority transformácie, ktorými sa tento región pripravuje na ukončenie ťažby hnedého uhlia. Dokument prezentuje doteraz realizované aktivity v celkovej výške takmer 55 miliónov eur. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizacia-akcneho-planu-transformacie-uholneho-regionu-horna-nitra-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ENVIRO
Míľnik v príprave zálohového systému PET fliaš. Vyzbierať najmenej 90 % nápojových obalov uvedených na trh do roku 2025; spravodlivejšie podmienky zálohovania pre menšie prevádzky; maximálny komfort pre spotrebiteľa, ako aj povinnosť správcu zriadiť transparentný účet a kontrolu zo strany nielen ministerstva, ale aj verejnosti. Viac TU https://www.zmos.sk/milnik-v-priprave-zalohoveho-systemu-pet-flias-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPSKA KOMISIA
Európska komisia zverejnila výzvu na spolufinancovanie inovačných riešení. Európska komisia zverejnila výzvu v rámci projektu na spolufinancovanie verejného obstarávania inovačných riešení, zámerom výzvy Európskej komisie na predkladanie návrhov je prispieť k výraznému zvýšeniu podielu európskych malých a stredných podnikov, ktoré majú prístup na trh verejného obstarávania inovácií v Európskej únii. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-zverejnila-vyzvu-na-spolufinancovanie-inovacnych-rieseni-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Portugalské predsedníctvo spustí nový finančný rámec EÚ a záchranný balík pre európske hospodárstvo. Portugalsko prebralo 1. januára rotujúce polročné predsedníctvo Európskej únie v čase mimoriadnych aktivít v európskych záležitostiach, spustenia nového sedemročného finančného rámca EÚ a mnohomiliardového záchranného balíka pomoci pre európske hospodárstvo poškodené koronakrízou. Európske obce a regióny sú pripravené uzavrieť partnerstvo s novým predsedníctvom v záujme lepšej budúcnosti pre svojich občanov. Viac TU https://www.zmos.sk/portugalske-predsednictvo-spusti-novy-financny-ramec-eu-a-zachranny-balik-pre-europske-hospodarstvo-oznam/mid/405616/.html#m_405616

7.1.2020

ZMOS
Sedem zásadných pripomienok ZMOS k VO. Združenie miest a obcí Slovenska tesne pred koncom roka uplatnilo v rámci medzirezortného konania sedem zásadných pripomienok k návrhu zákona o verejnom obstarávaní. Návrh zákona predložil do medzirezortného pripomienkového konania Úrad podpredsedu vlády SR. Viac TU https://www.zmos.sk/sedem-zasadnych-pripomienok-zmos-k-vo--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácia k zákonu o miestnych daniach. Združenie miest a obcí Slovenska informuje o zmene v súvislosti s novelou zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-k-zakonu-o-miestnych-daniach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19

Polícia nasadila prísnejšie opatrenia. Na základe prudko zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie vykonáva policajný zbor sprísnené kontroly v Nitre. Policajný zbor prijal ďalšie opatrenia, a to na celom území Slovenska. Okrem zvýšeného počtu policajtov v teréne ako i v motohliadkach pribudli ďalšie opatrenia súvisiace s vyhláseným núdzovým stavom a so zákazom vychádzania.    Viac TU https://www.zmos.sk/policia-nasadila-prisnejsie-opatrenia--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

Lokálne sprísnenie opatrení pre okres Nitra od 11. januára. Od 11. januára sa sprísni zákaz vychádzania pre okres Nitra, ktorý v súčasnosti platí pre celé Slovensko z dôvodu kritickej pandemickej situácie. Na dnešnom mimoriadnom zasadnutí sa na tom uzniesla vláda SR. Zároveň odporučila všetkým osobám na území SR využívanie prostriedkov diaľkovej komunikácie, vykonávanie práce formou home officu a vyhýbanie sa a blízkemu kontaktu osôb z jednej domácnosti s inými osobami aj v exteriéri. Viac TU https://www.zmos.sk/lokalne-sprisnenie-opatreni-pre-okres-nitra-od-11-januara--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ÚVO - Rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg. Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil vzdelávací materiál ,,Rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg“. Viac TU https://www.zmos.sk/uvo-rokovacie-konanie-so-zverejnenim-a-sutazny-dialog--oznam/mid/405616/.html#m_405616

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SR
Analýza ukázala riziká v riadení štátu počas mimoriadnej situácie. Najvyšší kontrolný úrad SR na základe tohtoročných mimoriadnych aktivít zameraných na analýzu vývoja cien zdravotníckych pomôcok, na riadenie Správy štátnych hmotných rezerv SR a tiež na popísanie rizík súvisiacich s ochranou obyvateľov pred infekčnými chorobami upozorňuje parlament i vládu na nedostatky v krízovom riadení štátu. Viac TU https://www.zmos.sk/analyza-ukazala-rizika-v-riadeni-statu-pocas-mimoriadnej-situacie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA
Výzva Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Dávame do pozornosti termín na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2021 pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Termín predkladania žiadostí je do 15. januára 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-fondu-na-podporu-kultury-narodnostnych-mensin--oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

Oznam pre žiadateľov v programe Obnovme si svoj dom na rok 2021. Ministerstvo kultúry SR oznamuje žiadateľom o poskytnutie dotácie v programe Obnovme si svoj dom na rok 2021, že termín na predkladanie žiadostí v dotačnom programe Ministerstva kultúry SR - Obnovme si svoj dom - na rok 2021 zameraného na podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu, trvá do 29. januára 2021. Zároveň pripomína žiadateľom, že k vybaveniu žiadosti už viac nepotrebujú potvrdenú kópiu výpisu z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Viac TU https://www.zmos.sk/oznam-pre-ziadatelov-v-programe-obnovme-si-svoj-dom-na-rok-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Celoštátna súťaž Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2018 a 2019. Ministerstvo kultúry ocení najlepšie obnovené či zrekonštruované pamiatky. Majitelia všetkých národných kultúrnych pamiatok sa môžu so svojimi projektmi prihlásiť do celoštátnej súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2018 a 2019. Prihlášky do súťaže musia poslať do 31. januára 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/celostatna-sutaz-fenix-kulturna-pamiatka-roka-2018-a-2019--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Publikácia „Kultúra bez bariér“. Národné osvetové centrum dáva do pozornosti publikáciu Kultúra bez bariér, ktorá mapuje aktivity kultúrno-osvetových subjektov a organizácií tretieho sektora, ktoré sú určené pre zdravotne a inak znevýhodnených občanov. Obsahuje príklady dobrej praxe a môže byť inšpiratívna pre všetkých ľudí, ktorí pracujú v tejto oblasti. Viac TU https://www.zmos.sk/publikacia-kultura-bez-barier--oznam/mid/405616/.html#m_405616

MIESTNE AKČNÉ SKUPINY
Regionálne značenie miestnych výrobkov. V rámci nadnárodného projektu sa občianskemu združeniu Podpoľanie, ktoré sa stalo koordinátorom regionálneho značenia v Podpoľaní, úspešne podarilo zaviesť označovanie certifikovaných produktov značkou ,,Regionálny produkt Podpoľanie“. Partnermi projektu boli MAS Podpoľanie a MAS Regiónu Poodří z Českej republiky. Viac TU https://www.zmos.sk/regionalne-znacenie-miestnych-vyrobkov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

AGRO REZORT
Plány rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na tento rok. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR má pod novým vedením za sebou prvých 9 mesiacov, ktoré boli poznačené hlavne koronakrízou. V nastavených strategických úlohách bude agrorezort pokračovať aj v roku 2021. Jednou z úloh bude aj vyrovnanie sa s dôsledkami pandémie. V roku 2021 predloží agrorezort niekoľko návrhov zákonov. Viac TU https://www.zmos.sk/plany-rezortu-podohospodarstva-a-rozvoja-vidieka-na-tento-rok--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPSKA KOMISIA
Európsky výbor regiónov: Podpora integračného úsilia v európskych mestách a regiónoch. Európsky výbor regiónov a Európska komisia zahájili nové partnerstvo v oblasti integračného úsilia prisťahovalcov v európskych mestách a regiónoch počas decembrového plenárneho zasadnutia výboru. Viac TU https://www.zmos.sk/europsky-vybor-regionov-podpora-integracneho-usilia-v-europskych-mestach-a-regionoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska komisia: 2021 je Európskym rokom železníc. Nastúpte s Európskou komisiou do vlaku 2021 – rok 2021 je Európskym rokom železníc! Železnice prepájajú Európu. Každý rok viac ako 9 miliárd ľudí v EÚ cestuje vlakmi. Železnice nás všetkých spájajú a sú aj budúcnosťou dopravy. Rok 2021 je preto v Európe venovaný práve im. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-2021-je-europskym-rokom-zeleznic--oznam/mid/405616/.html#m_405616

4.1.2020

COVID – 19
Online registračný formulár na očkovanie proti ochoreniu COVID-19.  Ministerstvo zdravotníctva  SR dnes sprístupnilo na stránke korona.gov.sk online registračný formulár na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Formulár je v tejto chvíli prístupný pre všetkých zdravotníckych pracovníkov. Viac TU https://www.zmos.sk/online-registracny-formular-na-ockovanie-proti-ochoreniu-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616     

Informácia k vyplácaniu odmien zdravotníkov za testovanie. Ministerstvo obrany informuje, že Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok postupne vypláca odmeny pre zdravotníkov, ktorí sa zúčastnili na celoplošnom testovaní na ochorenie COVID 19. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-k-vyplacaniu-odmien-zdravotnikov-za-testovanie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Pilotné antigénové testovanie s časenkami. Pilotné testovanie s časenkami funguje v rámci odberných miest vo viacerých regiónoch Slovenska. Na určených odberných miestach na bezplatné antigénové testovanie je možné využiť objednávkový systém. Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje, že tieto odberné miesta otestujú len objednaných ľudí. Viac TU https://www.zmos.sk/pilotne-antigenove-testovanie-s-casenkami--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Dotácie na nájomne v rámci 2. vlny pandémie. Zámerom výzvy je poskytnúť dotáciu na úhradu nájomného za obdobie sťaženého užívania spôsobeného pandémiou ochorenia COVID-19. O dotáciu je možné žiadať do 31. marca 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/dotacie-na-najomne-v-ramci-2-vlny-pandemie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

NÚDZOVÝ STAV
Núdzový stav predĺžený o ďalších 40 dní. Vláda schválila návrh na predĺženie núdzového stavu o ďalších 40 dní, rovnako tak uznesením obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania, ktorý platí od dnes a v čase od 05.00 h do 01.00 h nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 10. januára 2021. Vláda takisto odporúča zamestnávateľom využiť v maximálnej možnej miere možnosť zadať prácu z domu. Viac TU https://www.zmos.sk/nudzovy-stav-predlzeny-o-dalsich-40-dni--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Do 24. januára platí prísny zákaz vychádzania s výnimkami. Na Slovensku platí zúžený okruh výnimiek a nové obmedzenia zo zákazu vychádzania, ktorý bol vyhlásený od 1. januára v čase denne od 5:00 hodiny ráno do 1:00 hodiny nasledujúceho dňa až do 24. januára. Viac TU https://www.zmos.sk/do-24-januara-plati-prisny-zakaz-vychadzania-s-vynimkami--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Informácie pre materské školy. Rezort školstva odporúča všetkým zriaďovateľom materských škôl, aby zvážili možnosť ich prevádzky. Viac TU https://www.zmos.sk/informacie-pre-materske-skoly--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

VÝZVA FONDU NA PODPORU ŠPORTU
Fond na podporu športu: Prvá výzva zverejnená! Športové organizácie, obce a vyššie územné celky sa môžu uchádzať o finančné zdroje na podporu a rozvoj športu v rámci historicky prvej výzvy svojho druhu. Podávanie žiadosti začína od 15.2.2021 a končí 1.3.2021. Viac TU https://www.zmos.sk/fond-na-podporu-sportu-prva-vyzva-zverejnena---oznam/mid/405616/.html#m_405616

POZOR! LEGISLATÍVNA ZMENA
Zmena v odvodovej povinnosti zamestnávateľa pri 13. a 14 plate. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti zmenu v odvodovej povinnosti zamestnávateľa pri 13. a 14 plate. Viac TU https://www.zmos.sk/zmena-v-odvodovej-povinnosti-zamestnavatela-pri-13-a-14-plate--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo dve výzvy. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma), vyhlásil 15. decembra 2020 dve ďalšie výzvy ClimaLocal a ClimaInfo. Viac TU https://www.zmos.sk/ministerstvo-zivotneho-prostredia-slovenskej-republiky-vyhlasilo-dve-vyzvy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA
Pomoc pre podniky v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Podniky v kultúre a kreatívnom priemysle môžu od dnes do konca marca žiadať o dotáciu.  Ministerstvá hospodárstva a kultúry v spolupráci so zástupcami kultúrno-kreatívneho priemyslu sa dohodli na forme pomoci pre toto odvetvie, ktoré výrazne postihli obmedzenia spojené s pandémiou koronavírusu. Viac TU https://www.zmos.sk/pomoc-pre-podniky-v-kulturnom-a-kreativnom-priemysle--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Výzvy z Fondu na podporu umenia. Fond na podporu umenia vyhlásil dve výzvy. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzvy-z-fondu-na-podporu-umenia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ÚVO
ÚVO: Povinnosti dodávateľov zapísaných v zozname hospodárskych subjektov. Úrad verejného obstarávania v rámci nového podcastu prináša ďalšiu tému týkajúcu sa  oznamovacej povinnosti dodávateľov zapísaných v zozname hospodárskych subjektov. Viac TU https://www.zmos.sk/uvo-povinnosti-dodavatelov-zapisanych-v-zozname-hospodarskych-subjektov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠTÁTNA POMOC
Špeciálna rubrika k štátnej pomoci. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky zriadil špeciálnu rubriku, ktorej cieľom je zvyšovanie povedomia o pravidlách v oblasti štátnej pomoci na úrovni miest, obcí a samosprávnych krajov. Viac TU https://www.zmos.sk/specialna-rubrika-k-statnej-pomoci--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SEMINÁR O GRANTOCH EHP
Granty EHP a Nórska: Informačný online seminár k výzve na Inklúzia Rómov a posilnenie ich postavenia. Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako správca programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“ financovaného z Nórskych grantov 2014-2021 informuje o organizovaní on-line Informačného seminára k výzve LDI03, ktorý sa uskutoční 19. januára 2021 o 9,00. Viac TU https://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-informacny-online-seminar-k-vyzve-na-inkluzia-romov-a-posilnenie-ich-postavenia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPSKA KOMISIA
Európska komisia: Nové pravidlá týkajúce sa obmedzenia dovozu a vývozu plastového odpadu. Európska komisia prijala nové pravidlá EÚ týkajúce sa obmedzenia dovozu a vývozu plastového odpadu v zmysle kľúčového záväzku európskej zelenej dohody, ako aj  nového akčného plánu pre obehové hospodárstva s účinnosťou od 1. januára 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-nove-pravidla-tykajuce-sa-obmedzenia-dovozu-a-vyvozu-plastoveho-odpadu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Brexit a cestovanie do Veľkej Británie od 1. januára 2021. Veľká Británia opustila Európsku úniu. Od 1. januára vstúpilo do platnosti nové usporiadanie vzťahov s Európskou úniou. Viac TU https://www.zmos.sk/brexit-a-cestovanie-do-velkej-britanie-od-1-januara-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Vydanie čiastky č. 26/2020 Vestníka vlády SR - oznámenie

publikované dňa 30. december 2020


PF`2021

publikované dňa 21. december 2020

Pf`2021


Zmena cestovných poriadkov prímestských liniek od 21.12.2020 do 08.01.2020

publikované dňa 17. december 2020

Na základe „Nariadenia mimoriadnej zmeny cestovných  poriadkov autobusových liniek prímestskej autobusovej dopravy“  Banskobystrického samosprávneho kraja

budú autobusové linky prímestskej autobusovej dopravy

od 21.12.2020 do 08.01.2021 premávať tak, ako v dňoch „školských prázdnin“

 

Aktuálne informácie o možnosti dopravného spojenia získate na www.sadlc.sk, www.ubian.sk a www.cp.sk, alebo

na tel. č. 0650 958 958.


Opatrenia platné pre všetky

publikované dňa 17. december 2020

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
od 16.12.2020 do 8.1.2021

V zmysle záverov stretnutia Krízového štábu Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „Ústredie“) prijíma Ústredie
opatrenia, ktorými sa menia úradné hodiny nasledovne:

Pondelok 8:00 – 11:00
Utorok 8:00 – 11:00
Streda 13:00 – 16:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 – 11:00


Upozornenie POLÍCIE

publikované dňa 15. december 2020


Zasadnutie OcZ

publikované dňa 14. december 2020