Novinky z diania v obci

Volebný okrsok Lukovišťia

publikované dňa 03. august 2022


Oznámenie

publikované dňa 03. august 2022


Aj napriek zákazom, požiarov v prírode pribúda.

publikované dňa 20. júl 2022

Hasiči opätovne vyzývajú širokú verejnosť na dôsledné dodržiavanie protipožiarnych
opatrení. Aj napriek tomu, že Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Rimavskej Sobote vyhlásilo ešte 22. júna 2022 čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru, mnoho ľudí vôbec nerešpektuje zákazy a povinnosti, ktoré im v tomto čase vyplývajú
zo zákona NR SR č. 314/2001 Z.z,. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
Požiarov v prírodnom prostredí stále pribúda. Za posledných 30 dní mali hasiči 27 zásahov,
keď hasili požiare v prírodnom prostredí a to práve v dôsledku či už vypaľovania suchých
trávnatých porastov, alebo založenia ohňa z dôvodu výletu, opekačiek v prírode, či  inej
neopatrnej manipulácie s otvoreným ohňom. V troch prípadoch boli vinníci prichytení pri
čine alebo následne vypátraní a bola im uložená sankcia.
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote sa
opäť obracia s výzvou k aktívnej spolupráci na všetkých občanov, rešpektovať
zákon o ochrane pred požiarmi, nevypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
nefajčiť v lesoch a nezakladať oheň v priestoroch, kde môže dôjsť k jeho
rozšíreniu. Neodhadzovať horiace alebo tlejúce predmety a nepoužívať otvorený
plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Požiare v prírodnom prostredí poškodzujú životné prostredie, najmä faunu a flóru
a zapríčiňuje nenahraditeľné škody. Požiar v prírode sa často vyskytuje a šíri v lokalitách
neprípustných alebo len veľmi ťažko prístupných pre zásahovú hasičskú techniku, s
nedostatočnými vodnými zdrojmi. Často sa oheň z horiacich pastvín a lúk rozšíril aj na stavby
v okolí, kedy v lese zhoreli chaty a pod.
V prípade porušenia povinností počas vyhláseného času zvýšeného nebezpečenstva
požiaru, právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom môže byť uložená sankcia
až do výšky 16 596 € a fyzickým osobám až do výšky 331 €. Priamo na mieste môže byť
udelená bloková pokuta do výšky 100 €. Ak ste svedkom porušenia zákona , je povinnosťou
nahlásiť túto skutočnosť na políciu (t.č. 158).


Okresné riaditeľstvo
Hasičského a Záchranného zboru
v Rimavskej Sobote


Oznámenie SSE-D o prerušení distribúcie EE

publikované dňa 20. júl 2022


Pozvánka - akcia zrušená

publikované dňa 12. júl 2022

Pozvanka


Inflačná pomoc

publikované dňa 12. júl 2022


Otvorenie páleničiarskej sezóny

publikované dňa 08. júl 2022


Bezplatná dlhová poradňa

publikované dňa 08. júl 2022

Plagat

Otvaracie hodiny