Novinky z diania v obci

Newsletter august 2020v

publikované dňa 03. august 2020

11.8.2020

 

ZMOS
Smart riešenia na princípe zdieľania. Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje ďalší zaujímavý workshop. Výpovednú hodnotu pripravovaného podujatia znásobuje jeho zameranie aj témy prednášajúcich expertov. Viac TU https://www.zmos.sk/smart-riesenia-na-principe-zdielania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Prvý podpredseda ZMOS sa zúčastnil na pietnom spomienkovom podujatí Handlovej. Prvý podpredseda ZMOS Radomír Brtáň sa v zastúpení všetkých členských miest a obcí zúčastnil na pietnom spomienkovom podujatí Handlovej, kde si  uctil pamiatku obetí banských nešťastí v Handlovej počas Dňa bielych ruží. Viac TU https://www.zmos.sk/prvy-podpredseda-zmos-sa-zucastnil-na-pietnom-spomienkovom-podujati-handlovej--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ZDRAVOTNÍCTVO
Informácia o možnosti testovania na ochorenie COVID19. Základné informácie ale aj podrobnosti o tom, kedy je občan  po návrate z dovolenky povinný ísť do domácej izolácie, ako aj o podmienkach testovania na ochorenie COVID19, odberných miestach a tiež o tom kedy je toto vyšetrenie bezplatné  sú k dispozícii TU https://www.zmos.sk/informacia-o-moznosti-testovania-na-ochorenie-covid19--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

NÓRSKE GRANTY
Interaktívna mapa projektov podporených z grantov EHP a Nórska. Úrad vlády SR ako riadiaci orgán grantov EHP a Nórska vytvoril interaktívnu mapu projektov podporených z grantov EHP a Nórska od roku 2004. Viac TU  https://www.zmos.sk/interaktivna-mapa-projektov-podporenych-z-grantov-ehp-a-norska--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Formujte budúcnosť Dohovoru primátorov a starostov v EÚ. Európska komisia ako jeden z iniciátorov „Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike v EÚ“ spustila prieskum zameraný na formovanie budúcnosti dohovoru. Viac TU https://www.zmos.sk/formujte-buducnost-dohovoru-primatorov-a-starostov-v-eu---oznam/mid/405616/.html#m_405616

10.8.2020

 

ZMOS
Prvá vlna COVID-19 odkryla informačný deficit. ZMOS počas 90 dní núdzového stavu spracoval 224 informácií, usmernení či odporúčaní, ktoré posielal samosprávam. Náš prieskum pritom poukázal na to, kým a ako boli mestá a obce informované. Viac TU https://www.zmos.sk/prva-vlna-covid-19-odkryla-informacny-deficit--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Prvé stretnutie predsedu ZMOS s ministrom dopravy k výstavbe nájomných bytov. Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal v piatok navštívil Okres Ružomberok v rámci kontrolného dňa na výstavbe úseku diaľnice D1 Ivachnová - Hubová. Prítomnosť ministra využil na krátke stretnutie predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger. Viac TU https://www.zmos.sk/prve-stretnutie-predsedu-zmos-s-ministrom-dopravy-k-vystavbe-najomnych-bytov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Branislav Tréger sa stretol s primátorom a poslancom parlamentu Igorom Husom. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger sa v priestoroch Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach stretol s tamojším primátorom Igorom Husom, ktorý je zároveň aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Viac TU https://www.zmos.sk/branislav-treger-sa-stretol-s-primatorom-a-poslancom-parlamentu-igorom-husom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Levoča zachránila nemocnicu vďaka verejno-súkromnému partnerstvu. O tom, čo pre mesto znamená spravovať nemocnicu, aké problémy to prináša a s čím sa musí mesto vyrovnať, hovoril v relácii Samospráva tu a teraz v televízii Tablet.TV primátor Levoče Miroslav Vilkovský. Viac TU https://www.zmos.sk/levoca-zachranila-nemocnicu-vdaka-verejno-sukromnemu-partnerstvu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Faktory vplyvu na fluktuáciu učiteľov. V médiách sa pomerne často objavujú informácie o tom, že školy trpia nedostatkom učiteliek a učiteľov. Jednou z príčin môže byť aj ich odchod do iných profesií. Prečo je dôležité zaoberať sa vysokou fluktuáciou učiteľov a učiteliek? Dôsledkom tejto fluktuácie môže byť nižšia úspešnosť žiakov a žiačok alebo vyššie náklady pre školy, ktoré vznikajú pri hľadaní nových vyučujúcich. Viac TU https://www.zmos.sk/faktory-vplyvu-na-fluktuaciu-ucitelov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
Analýza Úradu verejného zdravotníctva SR. Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil na základe podkladov regionálnych úradov verejného zdravotníctva analýzu ochorenia COVID19 za obdobie od 1. júla 2020 do 31. júla 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/analyza-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

SOCIÁLNE
Ako sa môžu mestá a obce pripraviť na druhú vlnu pandémie? Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, nasadilo do Jednotného informačného prostriedku  hospodárskej mobilizácie ( EPSIS ® JISHM) nové evidenčné  funkcionality v moduloch sociálnych služieb. Viac TU https://www.zmos.sk/ako-sa-mozu-mesta-a-obce-pripravit-na-druhu-vlnu-pandemie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Humanitárna pomoc. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zareagovala na situáciu rodín z východoslovenskej obce Pichne, kde prívalové dažde a povodne spôsobili obyvateľom rozsiahle škody na majetku. Viac TU https://www.zmos.sk/humanitarna-pomoc-oznam/mid/405616/.html#m_405616


#erasmusdays 2020 od 15. do 17. októbra 2020. Do iniciatívy Erasmusdays sa môžete zapojiť aj Vy organizovaním akéhokoľvek podujatia či aktivity, ktorá propaguje program Erasmus+ a jeho pozitívny dopad na žiakov a študentov, pedagógov, školy a vzdelávacie inštitúcie, či neustále sa učiacich dospelých, ktoré sa bude konať počas ErasmusDays, teda od 15. do 17. októbra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/-erasmusdays-2020-od-15-do-17-oktobra-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

4.8.2020

POZEMKY  
Pomoc obciam vo vzťahu k vysporiadaniu pozemkov pod rómskymi osídleniami. Ministerstvo vnútra SR chystá pomoc pre obce vo forme výzvy. Výzva má pomôcť obciam s marginalizovanými rómskymi komunitami s procesom vysporiadania pozemkov pod rómskymi osídleniami. Viac TU https://www.zmos.sk/pomoc-obciam-vo-vztahu-k-vysporiadaniu-pozemkov-pod-romskymi-osidleniami-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ZAMESTNANOSŤ
Transformáciou hornej Nitry k podpore zamestnanosti. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje národný projekt „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra “ s predpokladaným dátum vyzvania 6.8.2020. Partnermi projektu budú aj územne dotknuté samosprávy, a to Nováky, Handlová a Prievidza. Viac TU https://www.zmos.sk/transformaciou-hornej-nitry-k-podpore-zamestnanosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ELEKTROMOBILITA  
Pripravuje sa druhá výzvy na podporu elektrických nabíjacích staníc. Ministerstvo hospodárstva SR vyhlási druhé kolo výzvy na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Prihlásiť sa do nej môžu samosprávy, aj podnikatelia od 2. septembra do 30. novembra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/pripravuje-sa-druha-vyzvy-na-podporu-elektrickych-nabijacich-stanic-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

FOND OBNOVY BUDOV
Oznámenie o strategickom dokumente „Dlhodobá stratégia obnovy fondu budov“. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky zverejnilo Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Dlhodobá stratégia obnovy fondu budov“. Viac TU https://www.zmos.sk/oznamenie-o-strategickom-dokumente-dlhodoba-strategia-obnovy-fondu-budov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ZMOS
Predsedníctvo ZMOS prioritne o komunálnych odpadoch a hospodárení samospráv. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger zvolal v poradí 5. rokovanie Predsedníctva ZMOS, ktoré sa prioritne sústredí na problematiku odpadového hospodárstva a hospodárenie samospráv. Viac TU https://www.zmos.sk/predsednictvo-zmos-prioritne-o-komunalnych-odpadoch-a-hospodareni-samosprav--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

S dolnoliptovskými starostami aj o odpadovom hospodárstve. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger sa vo štvrtok 30. júla 2020 zúčastnil v Ružomberku zasadnutia Ružomberského združenia mesta a obcí. Viac TU https://www.zmos.sk/s-dolnoliptovskymi-starostami-aj-o-odpadovom-hospodarstve--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

 

3.8.2020

LEGISLATÍVA  
Výber z usmernení k Zákonu o verejnom obstarávaní. V druhom štvrťroku 2020 sa účastníci procesu verejného obstarávania - verejní obstarávatelia, obstarávatelia, uchádzači a záujemcovia – dopytovali po usmerneniach k paragrafom Zákona o verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti, zverejňovania súhrnných správ, výnimiek z aplikácie zákona a zákazky s nízkou hodnotou. Viac TU https://www.zmos.sk/vyber-z-usmerneni-k-zakonu-o-verejnom-obstaravani--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zmeny v zákone o štátnom občianstve. Ministerstvo vnútra SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania zákon o štátnom občianstve, v rámci ktorého má dôjsť k zmenám najmä vo vzťahu k strate štátneho občianstva, pri ktorom sa podmienky výrazne zmiernia. Viac TU https://www.zmos.sk/zmeny-v-zakone-o-statnom-obcianstve-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Konzultácie NKÚ k návrhu zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy. Úrad pre verejné obstarávanie začína dňa 3. augusta 2020 proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi a inými zainteresovanými stranami v súvislosti s prípravou návrhu zákona prostredníctvom elektronickej komunikácie, ale aj osobnými rokovaniami. Viac TU https://www.zmos.sk/konzultacie-nku-k-navrhu-zakona-o-podpore-ekologickych-vozidiel-cestnej-dopravy-oznam/mid/405616/.html#m_405616

DOTÁCIE NA OBNOVU VOJNOVÝCH HROBOV
Žiadostí o dotácie na obnovu vojnových hrob vstupujú do hodnotiacej fázy. Úrad vlády SR informuje o pokračovaní Vyzvania predsedu vlády SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu vojnových hrobov na rok 2020. Vyzvanie vstupuje do ďalšej fázy realizácie – hodnotiaceho procesu. Viac TU https://www.zmos.sk/ziadosti-o-dotacie-na-obnovu-vojnovych-hrob-vstupuju-do-hodnotiacej-fazy-oznam/mid/405616/.html#m_405616

SPOLOČNÁ SPRÁVA O ENERGETIKE
Dosahujeme ciele EÚ 2020 v oblasti zmeny klímy a energetiky? Národný kontrolný úrad v spolupráci v spolupráci s Národným kontrolným úradom ČR Vám prináša spoločnú správu o podpore vo vybraných oblastiach klimaticko-energetickej politike a jej vplyve na plnení európskych cieľov v oblasti zmeny klímy a energetiky. Viac TU https://www.zmos.sk/dosahujeme-ciele-eu-2020-v-oblasti-zmeny-klimy-a-energetiky-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPSKA ÚNIA
Hľadajú sa mládežnícki delegáti do európskeho dialógu s mládežou. Národná pracovná skupiny pozostávajúca zo subjektov pôsobiacich v oblasti práce  s mládežou hľadá troch aktívnych mladých ľudí na pozíciu mládežnícky delegát / mládežnícka delegátka počas VIII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou s témou “Priestor a participácia pre všetkých” Viac TU https://www.zmos.sk/hladaju-sa-mladeznicki-delegati-do-europskeho-dialogu-s-mladezou-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Oznámenie o zmene pracovných hodínv

publikované dňa 01. júl 2020


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

publikované dňa 12. august 2020


Predaj diviny

publikované dňa 10. august 2020

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rimavská Sobota ponúka na predaj divinu.

Predávať sa budú celé kusy v koži, ktoré budú po ulovení uskladnené v chladiarenských boxoch. Cena závisí od druhu zveriny a hmotnosti jednotlivých kusov.

Predajná cena jelenej a danielej zveriny je 3 €/kg v koži, pričom priemerná hmotnosť je cca 60 kg pri jelenej zverine a 30 kg pri danielej zverine.

Predajná cena srnčej zveriny je podľa hmotnostnej kategórie od 3,72 €/kg po 4,44 €/kg v koži, pričom priemerná hmotnosť je cca 12 kg.

Predajná cena diviačej zveriny je pri hmotnosti do 30 kg – 0,96 €/kg v koži a nad 30kg – 1,20 €/kg v koži.

Záujemcovia o divinu sa môžu prihlásiť na Obecnom/Mestskom úrade do 17.8.2020.

 

 


Banskobystrický kraj napreduje v sčítaní domov a bytov

publikované dňa 07. august 2020


Plán rozvoja vodovodov a verejných kanalizácii - oznámenie

publikované dňa 03. august 2020


Otvorenie páleničiarskej sezóny

publikované dňa 07. júl 2020


Newsletter júl 2020

publikované dňa 01. júl 2020

24.7.2020

 

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
Zjednodušenie povinností voči Sociálnej poisťovni. Sociálna poisťovňa informuje o zjednodušení niektorých povinností voči sociálnej poisťovni. Viac TU https://www.zmos.sk/zjednodusenie-povinnosti-voci-socialnej-poistovni-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

SLOVENSKÁ POŠTA
Slovenská pošta doručí expres zásielky aj vo večerných hodinách. Zdržíte sa v práci a nestíhate si prevziať zásielku od kuriéra? Nechajte si ju doručiť vo večerných hodinách. Slovenská pošta spustila pilotnú prevádzku večerného doručovania, takže expres zásielku si môžete prevziať v čase, ktorý je pre Vás komfortný. Viac TU https://www.zmos.sk/slovenska-posta-doruci-expres-zasielky-aj-vo-vecernych-hodinach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ZMOS
Nižná Polianka zrealizovala rozsiahly enviromentálny projekt
. Podľa štatistík, ktorými disponuje Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), škody spôsobené povodňami za posledných 10 rokov presiahli výšku 707 mil. eur. To mnohé samosprávy núti prijímať opatrenia, ktoré súvisia so zmenou klimatických podmienok. Viac TU https://www.zmos.sk/nizna-polianka-zrealizovala-rozsiahly-enviromentalny-projekt--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Odkaz pre starostu – ktoré samosprávy boli úspešné? Medzi ocenenými miestnymi samosprávami iniciatívy Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť „Odkaz pre starostu“ sú aj naši členovia. Ocenenia za riešene podnetov a komunikáciu s občanmi získala Žilina, Púchov, Prievidza, Dubnica nad Váhom, Bratislava-Vajnory, Ivanka pri Dunaji a Vajnory. Viac TU https://www.zmos.sk/odkaz-pre-starostu-ktore-samospravy-boli-uspesne-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EURÓPSKA ÚNIA
Európska komisia: otvorená konzultácia o integrácii migrantov. Európska komisia otvorila tento týždeň verejnú konzultáciu s cieľom zhromaždiť informácie o nových opatreniach na integráciu a sociálne začlenenie migrantov, ktoré by mohli byť prijaté na nadnárodnej úrovni. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-otvorena-konzultacia-o-integracii-migrantov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Spoločná propagácia strednej Európy. Spoločná propagácia strednej Európy na vzdialených trhoch ako je Ázia, či južná Amerika, skúsenosti Slovinska po zavedení poukazov na podporu domáceho cestovného ruchu aj s vouchermi na objednané zájazdy, ktoré sa pre šírenie ochorenia COVID-19 neuskutočnili – to boli témy rokovania štátnej tajomníčky MDaV SR Kataríny Brunckovej s ministrom pre hospodársky rozvoj a technológie Slovinskej republiky Zdravkom Počivalšekom.  Viac TU https://www.zmos.sk/spolocna-propagacia-strednej-europy-oznam/mid/405616/.html#m_405616

21.7.2020

 

ZMOS
Sociálny podnik v Raslaviciach funguje už päť rokov. Obecný podnik v Raslaviciach, okres Bardejov, ktorý funguje na parametroch sociálneho podnikania, zamestnáva ľudí už päť rokov. Viac prezradil starosta obce Marek Rákoš v diskusnej relácii TASR v názvom SAMOSPRÁVA TU A TERAZ https://www.zmos.sk/socialny-podnik-v-raslaviciach-funguje-uz-pat-rokov--oznam/mid/405616/.html#m_405616
ZMOS sa bude v Dudinciach venovať smart riešeniam v kúpeľníctve. Združenie miest a obcí Slovenska v utorok 21. júla 2020 organizuje podujatie zameraná na smart riešenia v kúpeľníctve a problémy súvisiace s daňou za ubytovanie. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-sa-bude-v-dudinciach-venovat-smart-rieseniam-v-kupelnictve--oznam/mid/405616/.html#m_405616         

 

PRÁCA A SOCIÁLNE VECI
Zavedenie systému skrátenej pracovnej doby – KURZARBEIT. Rezort práce ( MPSVR SR) a rezort financií ( MF SR) zriadili riadiaci výbor a pracovnú skupinu pre reformu dôchodkového zabezpečenia , sociálneho poistenia a zavedenia skráteného pracovného času. Viac TU https://www.zmos.sk/zavedenie-systemu-skratenej-pracovnej-doby-kurzarbeit-oznam/mid/405616/.html#m_405616
Vývoj nezamestnanosti za rok 2020. Štatistiky týkajúce sa vývoja nezamestnanosti v obciach a mestách za jednotlivé mesiace roku 2020 nájdete na stránke Ústredia práce. Viac TU https://www.zmos.sk/vyvoj-nezamestnanosti-za-rok-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-opatrenie-uvz-sr-17-7-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPSKA KOMISIA
Výzva Európskej komisie na Inteligentné miestne správy. Európska komisia vyhlasuje výzvu na predloženie návrhov na prípravnú akciu v oblasti digitálnych riešení pre zapojenie občanov „Inteligentné miestne správy“ Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-europskej-komisie-na-inteligentne-miestne-spravy-oznam/mid/405616/.html#m_405616

15.7.2020

ŠKOLSTVO
Bezplatné certifikáty digitálnej gramotnosti a osobného rozvoja pre žiakov a učiteľov. Národný projekt IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie ponúka žiakom, študentov, ale aj ich učiteľov možnosť získať medzinárodné certifikáty ECDL a ECo-C.® bezplatne a popri štúdiu. Viac TU https://www.zmos.sk/bezplatne-certifikaty-digitalnej-gramotnosti-a-osobneho-rozvoja-pre-ziakov-a-ucitelov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VLÁDA
Za nedodržanie karanténnych opatrení bude hroziť vysoká pokuta. Za nedodržanie izolácie a karantény po návrate na Slovensko z epidemiologicky rizikových krajín bude môcť príslušný orgán verejného zdravotníctva udeliť pokutu až do výšky 5000 eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o elektronických komunikáciách, ktorým sa mení aj zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Viac TU https://www.zmos.sk/za-nedodrzanie-karantennych-opatreni-bude-hrozit-vysoka-pokuta-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

MINISTERSTVO VNÚTRA
Neziskovky nebudú sankcionované za nepredloženie výročnej správy k 15. 7. 2020. Ministerstvo vnútra SR oznamuje, že neziskové organizácie nebude sankcionovať za nepredloženie výročnej správy v zákonnom termíne. Viac TU https://www.zmos.sk/neziskovky-nebudu-sankcionovane-za-nepredlozenie-vyrocnej-spravy-k-15-7-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPSKA ÚNIA
Zapojte sa do prípravy Akčného plánu digitálneho vzdelávania EÚ. O svoje skúseností z krízového a pokrízového obdobia v oblasti digitálneho vzdelávania a vyučovania sa môžete podeliť vo verejnej konzultácii k Novému akčnému plánu digitálneho vzdelávania EÚ do 4. septembra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/zapojte-sa-do-pripravy-akcneho-planu-digitalneho-vzdelavania-eu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

14.7.2020

ŠKOLSTVO
Zoznam podporených škôl v rámci Letnej školy 2020. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhodnotilo a zverejnilo zoznam podporených škôl v rámci Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt zameraný na organizáciu Letnej školy z 11. júna 2020. Letná škola 2020 rozdelí 372 600 eur a podporí 242 škôl, ktoré budú realizovať 577 cyklov v celkovej dĺžke trvania 19 085 hodín pre 8 499 detí. Viac TU https://www.zmos.sk/zoznam-podporenych-skol-v-ramci-letnej-skoly-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VLÁDA
Rokovanie vlády SR. V pondelok 13. júla 2020 o 10.00 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo 29. rokovanie vlády SR. Vláda schválila oba materiály, ktoré boli predmetom rokovania. Viac TU https://www.zmos.sk/rokovanie-vlady-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

MINISTERSTVO VNÚTRA
Transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady - rozšírenie okruhu politicky exponovaných osôb aj o osoby s regionálnym významom-predstaviteľov územných samospráv. Ministerstvo vnútra SR vypracovalo novelu z dôvodu transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu do legislatívy SR. Viac TU https://www.zmos.sk/ministerstvo-vnutra-sr-transpozicia-smernice-europskeho-parlamentu-a-rady-rozsirenie-okruhu-politicky-exponovanych-osob-aj-o-osoby-s-regionalnym-vyzn/mid/405616/.html#m_405616

 

EURÓPSKA ÚNIA
Interreg Poľsko – Slovensko: výzva euroregiónu Beskydy na individuálne mikroprojekty. Žiadosti o grant v rámci výzvy na prijímanie individuálnych spolufinancovaných z programu cezhraničnej spolupráce Interreg VA Poľsko - Slovensko na roky 2014 – 2020, ktorú vyhlásil euroregión Beskydy, môžete predkladať do 7. augusta 2020 do 15. hod. Viac TU https://www.zmos.sk/interreg-polsko-slovensko-vyzva-euroregionu-beskydy-na-individualne-mikroprojekty--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EŠIF: Uzavretie 3. kola výzvy prístupu k vode v MRK. Ministerstvo vnútra SR informuje o uzávierke 3. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s kódom výzvy na 30. septembra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/esif-uzavretie-3-kola-vyzvy-pristupu-k-vode-v-mrk--oznam/mid/405616/.html#m_405616

10.7.2020

 

ŠKOLSTVO
Financovanie školstva závisí od ekonomiky
. Kancelária Združenia miest a obcí Slovenska v súvislosti s požiadavkami časti súkromných zriaďovateľov škôl na ich financovanie z rozpočtov samospráv v aktuálnom období zdôrazňuje, že dotácia pre týchto zriaďovateľov je rovnako ako celé financovanie originálnych kompetencií v školstve závislé od vývoja ekonomiky. Viac TU https://www.zmos.sk/financovanie-skolstva-zavisi-od-ekonomiky--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ZMOS
ZMOS robí prieskum zameraný na posudkovú činnosť. Združenie miest a obcí Slovenska realizuje ďalší prieskum. Aktuálny sa prioritne sústredí na posudkovú činnosť. Výkon zdravotných (lekárskych) a sociálnych posudkových činností je neoddeliteľnou súčasťou originálnej kompetencie sociálnych služieb, ktorá samosprávam prináleží od januára 2009. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-robi-prieskum-zamerany-na-posudkovu-cinnost--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

PROJEKTOVÉ VÝZVY  
Najmenej rozvinuté okresy: výzvy na rok 2020. Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch zverejňujú výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku. Projekty môžu predkladať subjekty územnej spolupráce a podnikatelia a projektové aktivity musia byť v súlade s Akčným plánom okresu. Viac TU https://www.zmos.sk/najmenej-rozvinute-okresy-vyzvy-na-rok-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EURÓPSKA ÚNIA
Plenárne zasadnutie Výboru regiónov EÚ po koronakríze. Zástupcovia európskych obcí, miest a regiónov sa opäť stretli na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov v hybridnom formáte po dlhšej prestávke spôsobenej pandemickým obdobím, ktoré prinieslo nové otázky, podnety a riešenia vo vzťahu k opatreniam a návrhom prijatých na európskej úrovni. Viac TU https://www.zmos.sk/plenarne-zasadnutie-vyboru-regionov-eu-po-koronakrize-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Prihláste sa do kampane „Do práce na bicykli 2020“. Ministerstvo dopravy a výstavby SR podporuje myšlienku denného dochádzania do zamestnania či za vzdelávaním ekologickou formou dopravy, predovšetkým bez použitia osobného automobilu prostredníctvo národnej kampane „Do práce na bicykli“. Do kampane sa môžu samosprávy  registrovať až do 18. augusta 2020. Dvoj- až štvorčlenné družstvá sa môžu prihlásiť až do 7. septembra. Viac TU https://www.zmos.sk/prihlaste-sa-do-kampane-do-prace-na-bicykli-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

9.7.2020

ZMOS
Smart riešenia pre kúpeľné samosprávy. Združenie miest a obcí Slovenska aj počas leta organizuje podujatie k atraktívnym témam, ktoré sú určené predstaviteľom miest a obcí. Najbližšie podujatie bude venované smart riešeniam pre kúpeľné samosprávy. Viac TU https://www.zmos.sk/smart-riesenia-pre-kupelne-samospravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ekonomika a eurofondy
Usmernenie k výzve na Moderné technológie a v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR. re potenciálnych žiadateľov z radov miest a obcí  dávame do pozornosti usmernenia Ministerstva  investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky k výzve a v súvislosti vyhlásením mimoriadnej situácie v SR. Viac TU https://www.zmos.sk/esif-usmernenie-k-vyzve-na-moderne-technologie-a-v-suvislosti-s-mimoriadnou-situaciou-v-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska komisia: Letná hospodárska prognóza pre Slovensko. Európska komisia zverejnila Letnú hospodársku prognózu EÚ, podľa ktorej by Slovenské hospodárstvo malo klesnúť o 9% v roku 2020. Oživenie by malo prísť v 2021 na úrovni 7,4%. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-letna-hospodarska-prognoza-pre-slovensko-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Vláda SR
Informácia z 28. rokovania vlády SR. V stredu 8. júla 2020 o 10.00 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo 28. rokovanie vlády SR, ktorá okrem iného  schválila aj nasledovné materiály. Viac TU https://www.zmos.sk/28-rokovanie-vlady-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Úrad verejného zdravotníctva
Kontakty na regionálne úrady. Úrad verejného zdravotníctva zverejnil na svojom webovom sídle Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR po príchode z rizikových krajín. Viac TU https://www.zmos.sk/kontakty-na-regionalne-urady--oznam/mid/405616/.html#m_405616

7.7.2020

ZMOS
Legislatívne zmeny a samospráva za mesiac jún. V rámci legislatívnej činnosti v mesiaci jún 2020 prijala Národná rada Slovenskej republiky spolu šesť zmien a doplnení zákonov, vláda Slovenskej republiky prijala 14 nariadení vlády Slovenskej republiky a jedno uznesenie vlády Slovenskej republiky v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami. Viac TU https://www.zmos.sk/legislativne-zmeny-a-samosprava-za-mesiac-jun--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Európska únia
Európska komisia: program v oblasti zručnosti a nová platforma Europass. Komisia minulý týždeň predstavila európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikácie v priebehu nasledujúcich 5 rokov. Zároveň spustila novú platformu Europass ako prvú realizovanú akciu programu v oblasti zručností. K dispozícii je  v 29 jazykoch. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-program-v-oblasti-zrucnosti-a-nova-platforma-europass-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Výzva na moderné technológie vo verejnej správe. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR otvorilo druhé hodnotiace kolo s termín do 26. augusta 2020 v rámci výzvy na moderné technológie vo verejnej správe. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-moderne-technologie-vo-verejnej-sprave-oznam/mid/405616/.html#m_405616

6.7.2020

Úrad verejného zdravotníctva
Výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest. Úrad verejného zdravotníctva SR vydal nové opatrenie, ktorým s účinnosťou od soboty 4. júla 2020 rozšírili výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest pre osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osoby s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu. Viac TU https://www.zmos.sk/vynimky-tykajuce-sa-prekrytia-hornych-dychacich-ciest--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Hromadné podujatia - nové podmienky. Od pondelka 6. júla 2020 sa tiež zmenia aj pravidlá pri organizovaní hromadných podujatí, kde bude šachovnicové sedenie nahradené sedením v každom druhom rade (jednoduchšia kontrola plnenia opatrenia zo strany organizátorov podujatia). Viac TU https://www.zmos.sk/hromadne-podujatia-nove-podmienky-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ekonomika  
Predkladanie žiadosti o nájomné už bez ohľadu na kraje. Oprávnení žiadatelia o dotácie na nájomné, ktorí žiadajú o dotáciu na nájomné prostredníctvom prenajímateľa, môžu už posielať žiadosti bez ohľadu na kraje od 3.7.2020. Viac TU https://www.zmos.sk/predkladanie-ziadosti-o-najomne-uz-bez-ohladu-na-kraje-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo
Zber údajov o priebehu dištančnej výučby. Ministerstvo školstva preto po vzore iných krajín, akými sú Česká republika, Veľká Británia či USA, spúšťa zber údajov o priebehu dištančnej výučby. Cieľom je zistiť skúsenosti, postrehy a potreby každej základnej a strednej školy na Slovensku. Viac TU https://www.zmos.sk/zber-udajov-o-priebehu-distancnej-vyucby-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Sprievodca školským rokom 2020/2021. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo „Sprievodcu školským rokom 2020/2021“, ktorý má nahradiť doteraz vydávané Pedagogicko-organizačné pokyny. Ako príloha sú uvedené termíny školských prázdnin. Viac TU https://www.zmos.sk/sprievodca-skolskym-rokom-2020-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS
ZMOS podporoval 7. ročník Káčera na bicykli. Siedmy ročník charitatívneho podujatia Káčer na bicykli sa po siedmich dňoch skončil. Viac TU https://www.zmos.sk/kacer-uspesne-dorazil-do-ciela-v-pezinku-finale-venoval-martinkovi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska únia
Eurokomisárska pre kohéziu a reformy Elisa Ferreira diskutovala so zástupcami európskych obcí, miest a regiónov združených v najväčšej európskej asociácie miestnych a regionálnych samospráv (Rade európskych obcí a regiónov). Viac TU https://www.zmos.sk/europske-mesta-a-obce-v-diskusii-s-eurokomisarkou-pre-koheziu-a-reformy-oznam/mid/405616/.html#m_405616

1.7.2020

ZMOS
Rada ZMOS rokovala s ministrom Eduardom Hegerom. V poradí 9. rokovanie Rady ZMOS rozhodlo o októbrovom rokovaní 31. snemu ZMOS. Venovalo sa aj aktuálnej situácii a členovia Rady ZMOS tiež diskutovali s ministrom financií SR Eduardom Hegerom. Viac TU https://www.zmos.sk/rada-zmos-rokovala-s-ministrom-eduardom-hegerom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Štvrté zasadnutie Predsedníctva rokovalo pred Radou ZMOS. V poradí štvrté zasadnutie Predsedníctva ZMOS sa uskutočnilo tesne pred rokovaním Rady ZMOS. Témy rokovania boli zamerané na vnútornú činnosť združenia, výsledky rokovaní Komory miest a Komory obcí, ale aj na témy, ktorým sa následne venovala Rada ZMOS. Viac TU https://www.zmos.sk/stvrte-zasadnutie-predsednictva-rokovalo-pred-radou-zmos--oznam/mid/405616/.html#m_405616

V Košiciach sa diskutovalo o ochrane komunálneho majetku. V Košiciach sa diskutovalo o ochrane komunálneho majetku. Viac TU https://www.zmos.sk/v-kosiciach-sa-diskutovalo-o-ochrane-komunalneho-majetku--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Peťo Káčer bicykloval za malého Alexa. Na Gemeri sa dočkal vyznamenania. Viac TU https://www.zmos.sk/peto-kacer-bicykloval-za-maleho-alexa-na-gemeri-sa-dockal-vyznamenania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Projektové výzvy
Výzva z nórskych grantov na podporu MSP. Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP Nórskeho finančného mechanizmu vyhlásila Výzvu schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov). Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-z-norskych-grantov-na-podporu-msp--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národných projektov TSP a KS MRK. Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) zverejnil oznámenia  pre obce z Atlasu rómskych komunít 2013 mimo zoznamu tzv. 150-tky, o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. (NP TSP a TP)  a do národného projektu Komunitné služby  mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza (NP KS MRK). Viac TU https://www.zmos.sk/oznamenie-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-zapojenie-sa-do-narodnych-projektov-tsp-a-ks-mrk--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

Školstvo
Vyhodnotenie dištančného vzdelávania na ZŠ a SŠ. Národný ústav certifikovaných vzdelávaní zverejnil vyhodnotenie jarného online testovania, do ktorého sa zapojilo vyše 16 100 žiakov, ktorí vyriešili 30 570 e-testov. V období dištančného vzdelávania, od 6. apríla do 15. júna 2020, mohli všetky základné aj stredné školy využívať až 24 druhov e-testov na overovanie vedomostí a zručností žiakov. Počas dištančného vzdelávania bol najväčší záujem o e-testy z čitateľskej gramotnosti. Viac TU https://www.zmos.sk/vyhodnotenie-distancneho-vzdelavania-na-zs-a-ss--oznam/mid/405616/.html#m_405616