Novinky z diania v obci

Predaj diviny

publikované dňa 12. máj 2021


ZÁLOHOVANIE nápojových obalov a jeho vplyv na spotrebiteľa

publikované dňa 12. máj 2021

Na Slovensku je v plnom prúde príprava zálohového systému pre nápojové plastové fľaše a plechovky, ktorého spustenie je naplánované na 1. 1. 2022. Vzhľadom na rastúce množstvo otázok zo strany výrobcov i verejnosti sme v spolupráci s organizáciou Správca zálohového systému pripravili informačné reportáže. Aktuálnu reportáž si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli.

Nájdete ju:

- na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti,
- po kliknutí SEM,
- priamo v dolnej časti tohto newslettera.

Zálohový systém zásadným spôsobom ovplyvní spôsob triedenia odpadov a aby bol úspešný, je potrebné, aby sa doň zapojila verejnosť. Pomôžte nám, prosím, zdieľaním tejto témy na Vašich sociálnych sieťach a komunikačných kanáloch. Ďakujeme za akúkoľvek formu súčinnosti.

Tím NATUR-PACK

 


Oznámenie o prerušení distribúcie EE

publikované dňa 10. máj 2021


DOM SENIOROV DONOVALY PRIJÍMA NOVÝCH PRIJÍMATEĽOV SOCIáLNEJ SLUŽBY

publikované dňa 05. máj 2021

Dom seniorov Donovaly prijíma nových prijímateľov sociálnej služby bez čakania.

v prípade bližších informácií nás prosím kontaktujte na tel.č. 0902 536 925 alebo mailom: tinabuckova@centrum.sk,

www.dsdonovaly.eu

Cenník úhrad za sociálnu službu

Cena pre príjimateľov sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby je rovnaká, teda vo výške 18€/deň (558€/mesiac). Táto suma tvorí súčet cien za:

  • Úhrada za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
  • Úhrada za ubytovanie
  • Úhrada za stravovanie
  • Úhrada za ostatné služby (upratovanie, pranie, žehlenie, údržba osobnej bielizne a šatstva)

 

Leták v .pdf


Newsletter máj 2021v

publikované dňa 04. máj 2021

14.5.2021

ZMOS V MÉDIÁCH

Parkovacia politika v mestách. Klub komunálnej politiky - Regina Stred, streda 12.05.2021: Parkovacia politika v mestách. Hosťami relácie boli Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen, Radomír Brtáň, prvý podpredseda ZMOS a starosta obce Košeca, Lubomír Zdút – Štastný, poslanec MsZ vo Zvolene. Viac TU https://www.zmos.sk/parkovacia-politika-v-mestach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Výročie vstupu do EÚ - ako samosprávy využívajú európske možnosti? Klub komunálnej politiky - Regina Východ, streda 12.05.2021: Výročie vstupu do EÚ - ako samosprávy využívajú európske možnosti? Hosťami relácie boli Ján Cundra, starosta obce Nižná Polianka, Zita Pleštinská, starostka obce Chmelnica a Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS. Viac TU https://www.zmos.sk/vyrocie-vstupu-do-eu-ako-samospravy-vyuzivaju-europske-moznosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Odchod automobiliek bude pre nás obrovská facka. Desiatky potravinových púští, stovky obcí bez vodovodu a tisícky samospráv bez pripojenia na kanalizáciu. Taký je výsledok večného presúvania regiónov na druhú koľaj. Aj keď sa zdá, že bývanie v mestách je lukratívne, veľa ľudí sa sťahuje opäť na vidiek. A práve fakt, že Slovensko je typická vidiecka krajina, by malo byť impulzom pre kompetentných, aby sa viac začali zaujímať o samosprávy. Koľko percent samospráv tvoria dediny? Aké sú škody po povodniach v posledných rokoch? A čo nám hrozí, ak odídu automobilky zo Slovenska? Aj to rieši ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Michal Kaliňák vo svojom najnovšom videokomentári. Viac TU https://www.zmos.sk/odchod-automobiliek-bude-pre-nas-obrovska-facka--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Nové úpravy v kultúrnom COVID semafore. Všetky nové úpravy v kultúrnom COVID semafore sú pozitívnymi správami pre kultúrne podujatia a sú krokmi smerom k uvoľňovaniu pravidiel pri ich organizovaní.   Viac TU https://www.zmos.sk/nove-upravy-v-kulturnom-covid-semafore-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ÚVZ vydal dve nové vyhlášky. Úrad verejného zdravotníctva SR vydal dve nové vyhlášky. Vyhláškami sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, a k opatreniam pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Viac TU https://www.zmos.sk/uvz-vydal-dve-nove-vyhlasky--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Aktualizovaný Covid semafor. Vláda schválila aktualizáciu Alert systému – Covid semaforu pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti koronavírusu. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizovany-covid-semafor-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Súťaž pre MŠ Dúhový kolotoč: Maľujeme farbičkami 2021. Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Banskej Bystrici pripravuje už 15. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Dúhový kolotoč. Viac TU https://www.zmos.sk/sutaz-pre-ms-duhovy-kolotoc-malujeme-farbickami-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Rozhodnutie ministra školstva z 13.5 s účinnosťou od 17.5. Na základe rozhodnutia ministra školstva z 13.5 sa budú od pondelka 17. mája 2021 plošne otvárať materské, základné aj stredné školy. Viac TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-z-13-5-s-ucinnostou-od-17-5--oznam/mid/405616/.html#m_405616

              

CEZHRANIČIE
Slovensko a Ukrajina podporujú konkrétne projekty spolupráce medzi krajinami. Veľmi dobré dvojstranné vzťahy na politickej úrovni medzi Slovenskom a Ukrajinou by mali byť výraznejšie premietnuté do konkrétnych projektov slovensko-ukrajinskej spolupráce, či už ide o rozvoj medziľudských kontaktov, ale aj v obchodno-ekonomickej oblasti, kde si máme navzájom čo ponúknuť. Viac TU https://www.zmos.sk/slovensko-a-ukrajina-podporuju-konkretne-projekty-spoluprace-medzi-krajinami-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

               KOMUNÁLNY BAZÁR

Združenie miest a obcí Slovenska na tomto mieste ponúka priestor na ponuku prebytočného majetku miest, obcí a ich organizácií iným samosprávam. V prípade záujmu nám posielajte stručnú charakteristiku prebytočného majetku s maximálne dvomi fotkami a prípadne aj linkom, kde sú k dispozícii ostatné relevantné informácie a rovnako aj s kontaktnými údajmi predávajúceho subjektu. Tieto informácie prosím zasielajte na emailovú adresu komunalnybazar@zmos.sk

Obec Malé Zálužie ponúka na predaj prebytočný hnuteľný majetok. Názov: Ústredné kúrenie plynové. Viac TU https://www.zmos.sk/obec-male-zaluzie-ponuka-na-predaj-prebytocny-hnutelny-majetok-oznam/mid/457960/.html#m_457960

13.5.2021

ZMOS
Sociálna sekcia bude o legislatíve a sociálnej ekonomike. Predsedníčka sekcie sociálnych vecí a marginalizovaných komunít Rady ZMOS a starostka obce Janova Lehota Božena Kováčová zvolala na 27. mája 2021 rokovanie tejto odbornej sekcie k trom kľúčovým témam. Viac TU https://www.zmos.sk/socialna-sekcia-bude-o-legislative-a-socialnej-ekonomike--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Usmernenie ÚVZ k sobotňajším voľbám. Úrad verejného zdravotníctva dnes zverejnil na svojej web stránke Usmernenie  k sobotňajším voľbám (15. máj 2021). Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-uvz-k-sobotnajsim-volbam-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Aktualizovaný Covid semafor. Vláda schválila aktualizáciu Alert systému – Covid semaforu pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti koronavírusu. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizovany-covid-semafor-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Možnosť voľného výberu vakcíny. Ministerstvo zdravotníctva SR informovalo prostredníctvom svojich sociálnych sietí o plánovanej možnosti voľného výberu vakcíny, zároveň informuje aj o následnom postupe vakcinácie v súvislosti s vakcínou AstraZeneca. Viac TU https://www.zmos.sk/moznost-volneho-vyberu-vakciny-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VLÁDA
Rokovanie vlády. V stredu 12. mája sa na úrade vlády uskutočnilo rokovanie vlády, na ktorom schválili tieto materiály Viac TU https://www.zmos.sk/rokovanie-vlady-oznam-6/mid/405616/.html#m_405616             

 

OPĽZ
Oznamy k výzve na podporu budovania inžinierskych sieti v MRK. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o Zmene č. 2 výzvy a o posune 2. hodnotiaceho kola na 26. mája 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/oznamy-k-vyzve-na-podporu-budovania-inzinierskych-sieti-v-mrk-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENVIRO
OP KŽP: FAQ k 32. výzve zameranej na komunálny odpad v NRO. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnil často kladené otázky k 32. výzve zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch. Viac TU https://www.zmos.sk/op-kzp-faq-k-32-vyzve-zameranej-na-komunalny-odpad-v-nro-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

CESTOVNÝ RUCH
Rezorty o vízii rozvoja a podpory cestovného ruchu na Slovensku. Témou medzirezortnej pracovnej skupiny pre Jednotnú prezentáciu SR v zahraničí bola aj diskusia o vízii rozvoja a podpory cestovného ruchu na Slovensku a vznik strešnej agentúry pre podporu cestovného ruchu Slovakia Travel. Viac TU https://www.zmos.sk/rezorty-o-vizii-rozvoja-a-podpory-cestovneho-ruchu-na-slovensku-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EUROFONDY
Súťaž „Ako eurofondy pomohli môjmu mestu?“ Úrad vlády SR štartuje súťaž Ako pomohli eurofondy môjmu mestu 2021. Uzávierka súťaže je 17. novembra 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/sutaz-ako-eurofondy-pomohli-mojmu-mestu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

              

UVO
Spolupráca GP SR a ÚVO bude kľúčová aj pre dôslednú kontrolu míňania európskych peňazí. Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka sa po prvý raz od nástupu do funkcie stretol s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie Miroslavom Hlivákom, aby prehodnotili doterajšiu spoluprácu a nastavili rámce pre obdobie, keď Slovensko dostane historický objem peňazí z európskych zdrojov. Viac TU https://www.zmos.sk/spolupraca-gp-sr-a-uvo-bude-klucova-aj-pre-doslednu-kontrolu-minania-europskych-penazi-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

REGIONÁLNY ROZVOJ
Publikácia Regionálne výhľady OECD na rok 2021. OECD zverejnila publikáciu zameranú na krízu spôsobenú covid-19 a prechod na čisté nulové emisie skleníkových plynov. Publikácia analyzuje rôzne územné vplyvy COVID-19 na zdravie a ekonomiku, ako aj prijaté politické opatrenia. Viac TU https://www.zmos.sk/publikacia-regionalne-vyhlady-oecd-na-rok-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

DEDINA ROKA
O titul Dedina roka 2021 zabojuje historicky najvyšší počet slovenských obcí. Súťaž Dedina roka má za sebou viac ako dvadsaťročnú tradíciu. Aktuálny, 11. ročník, priniesol viacero organizačných noviniek, čo sa stretlo s mimoriadnym záujmom. O titul Dedina roka 2021 bude súťažiť historicky najviac, až 29 slovenských dedín: Beckov, Blatnica, Budkovce, Buzica, Cigeľ, Dlhé Klčovo, Haláčovce, Halič, Hertník, Kapušany, Kladzany, Kláštor pod Znievom, Kocurany, Kolíňany, Lom nad Rimavicou, Ľubeľa, Lúčka, Priepasné, Pukanec, Radava, Sedliská, Štiavnické Bane, Stebník, Šumiac, Tuhár, Veľaty, Veličná, Veľké Chlievany a Vinosady. Viac TU https://www.zmos.sk/o-titul-dedina-roka-2021-zabojuje-historicky-najvyssi-pocet-slovenskych-obci--oznam/mid/405616/.html#m_405616

12.5.2021

ZMOS
ZMOS na rokovaní s ministrom školstva. Koncom minulého týždňa sa uskutočnilo rokovanie zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska s ministrom školstva Branislavom Grohlingom. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-na-rokovani-s-ministrom-skolstva--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ZMOS V MÉDIÁCH
Koniec čiernych stavieb, rýchlejšie procesy a predovšetkým možnosť rýchlo stavať nájomné byty. Koniec čiernych stavieb, rýchlejšie procesy a predovšetkým možnosť rýchlo stavať nájomné byty. S takouto ambíciou prichádza do pripomienkového konania novela stavebnej legislatívy. Hostia diskusie: Martin Hypký (štátny tajomník podpredsedu vlády Štefana Holého), Pavol Kováčik (predseda Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska) a Radomír Brtáň (prvý podpredseda ZMOS-u). Viac TU https://www.zmos.sk/koniec-ciernych-stavieb-rychlejsie-procesy-a-predovsetkym-moznost-rychlo-stavat-najomne-byty-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

J. KVETKO: ŠFRB podporil výstavbu, prípadne zvýšil kvalitu viac ako 400 tisíc bytov. Hosťom Michala Kaliňáka v relácii SAMOSPRÁVA Tu a teraz bol generálny riaditeľ ŠFRB Juraj Kvetko. Viac TU https://www.zmos.sk/j-kvetko-sfrb-podporil-vystavbu-pripadne-zvysil-kvalitu-viac-ako-400-tisic-bytov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

KOMUNÁLNY BAZÁR
Združenie miest a obcí Slovenska na tomto mieste ponúka priestor na ponuku prebytočného majetku miest, obcí a ich organizácií iným samosprávam. V prípade záujmu nám posielajte stručnú charakteristiku prebytočného majetku s maximálne dvomi fotkami a prípadne aj linkom, kde sú k dispozícii ostatné relevantné informácie a rovnako aj s kontaktnými údajmi predávajúceho subjektu. Tieto informácie prosím zasielajte na emailovú adresu komunalnybazar@zmos.sk

Obec Slovinky ponúka Hydraulické rýpadlo K162 Ostrowek. Viac TU https://www.zmos.sk/komunalny-bazar.html

              

UVO
Nový podcast o dodatkoch k zmluvám uzavretým na základe VO. Témou ďalšieho podcastu Úradu pre verejné obstarávanie je problematika uzatvárania dodatkov k zmluvám uzatvoreným na základe výsledku verejného obstarávania. Viac TU https://www.zmos.sk/novy-podcast-o-dodatkoch-k-zmluvam-uzavretym-na-zaklade-vo--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Stretnutie predsedu TTSK so zamestnancami Stáleho pracoviska v Trnave. Riaditeľ odboru stálych pracovísk Tomáš Bučko a zamestnanci Stáleho pracoviska ÚVO v Trnave sa stretli s predsedom Trnavského samosprávneho kraja Jozefom Viskupičom. Viac TU https://www.zmos.sk/stretnutie-predsedu-ttsk-so-zamestnancami-staleho-pracoviska-v-trnave--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

CEZHRANIČIE
Cezhraničie: Chystá sa nová výzva v INTERREG V-A SK-CZ. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre programu  INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika zverejnil informáciu o pripravovanej výzve v cezhraničnom programe. Vyhlásenie výzvy sa predpokladá v júni 2021. Na prekladanie žiadostí o NFP sa môžete pripravovať už teraz. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-chysta-sa-nova-vyzva-v-interreg-v-a-sk-cz-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Cezhraničie: Vyjadrite sa k programu Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027. Dávame vám do pozornosti možnosť vyjadriť sa k navrhovaným prioritám a aktivitám cezhraničnému programu Interreg Slovensko - Rakúsko 2021 – 2027 prostredníctvom online dotazníka. Do prieskumu k cezhraničnému programu na nové programové obdobie sa môžete vyjadriť do 28. mája 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-vyjadrite-sa-k-programu-interreg-slovensko-rakusko-2021-2027-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

FOND SPRAVODLIVEJ TRANSFORMÁCIE
Fond spravodlivej transformácie: podniky predložili 349 projektov. Do nezáväznej výzvy Fondu spravodlivej transformácie, ktorý je smerovaný do štyroch priemyselných regiónov Slovenska na zmiernenie transformačných dopadov bolo zatiaľ predložených z 343 projektov oprávnenými žiadateľmi – mikro, malými a strednými podnikmi, aj veľkými podnikmi len určitých prípadoch. Viac TU https://www.zmos.sk/fond-spravodlivej-transformacie-podniky-predlozili-349-projektov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

KULTÚRA
Staňte sa súčasťou Európskeho týždňa mládeže 2021. Európskeho týždňa mládeže 2021 sa môžete zúčastniť aj na Slovensku. O téme Európskeho týždňa mládeže „Naša budúcnosť v našich rukách“ sa bude diskutovať na národnej úrovni prostredníctvom rôznych online aktivít v týždni od 24.-30.mája 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/stante-sa-sucastou-europskeho-tyzdna-mladeze-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EK
Staňte sa súčasťou Európskeho týždňa mládeže 2021. Európskeho týždňa mládeže 2021 sa môžete zúčastniť aj na Slovensku. O téme Európskeho týždňa mládeže „Naša budúcnosť v našich rukách“ sa bude diskutovať na národnej úrovni prostredníctvom rôznych online aktivít v týždni od 24.-30.mája 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/stante-sa-sucastou-europskeho-tyzdna-mladeze-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

11.5.2021

ZMOS
Samosprávy ani obyvatelia sa nedočkali Prvej pomoci. Starostovia viacerých obcí okresov severovýchodu Slovenska spoločne poukázali na problémy, ktorým musia čeliť v súvislosti so zastavením financovania niektorých, mimoriadne dôležitých opatrení trhu práce. Každý z nich pritom pôsobí vo Výbore pre otázky zamestnanosti na príslušných úradoch práce. Viac TU https://www.zmos.sk/samospravy-ani-obyvatelia-sa-nedockali-prvej-pomoci--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ZMOS V MÉDIÁCH
Ako vyzerajú pripravované zmeny v stavebnom zákone? O pripravovaných zmenách v stavebnom zákone sa moderátor TA3 rozprával s Radomírom Brtáňom, prvým podpredsedom Združenia miest a obcí Slovenska. Viac TU https://www.zmos.sk/ako-vyzeraju-pripravovane-zmeny-v-stavebnom-zakone-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

 

Komunálny bazár v Regine na Dvojke. Čo ponúka komunálny bazár Združenia miest a obcí Slovenska? Aké sú skúsenosti aj prínos? V televíznej relácii Regina na Dvojke o tom diskutoval Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS. A v televíznej reportáži predstavil priame skúsenosti Slavomír Zubriczky, starosta obce Jabloňov nad Turňou. Viac TU https://www.zmos.sk/komunalny-bazar-v-regine-na-dvojke--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID

               Nové vyhlášky ÚVZ. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti nové vyhlášky ÚVZ. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-vyhlasky-uvz--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENVIROFOND
Envirofond - dotácie 2021. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti oznam. Environmentálny fond zverejnil na svojej webovej stránke oznam, ktorým bolo oznámené žiadateľom  o podporu formou dotácie na rok 2021, že dňa 03. 05. 2021 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021 v rámci „I. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2021“ v oblasti L.: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (nehospodárska činnosť). Viac TU https://www.zmos.sk/envirofond-dotacie-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Vzdelávacie podujatie „Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých“ Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom realizuje vzdelávacie podujatie s názvom Slovenská akadémia „Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých“. Prihlásiť sa môžu tímy základných a stredných škôl, ktorých kontext súvisí s názvom projektu do 30. mája 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/-vzdelavacie-podujatie-demokraticke-a-inkluzivne-skolske-prostredie-pre-vsetkych-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

KATASTER
Online rezervácia termínu na doklady a kataster. Rezort vnútra na svojej web stránke informuje o novej možnosti pri vybavovaní dokladov a návšteve katastra v rámci skvalitňovania elektronických služieb obyvateľstvu. Viac TU https://www.zmos.sk/online-rezervacia-terminu-na-doklady-a-kataster-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

PARLAMENT
Novela zákona posilnila práva obetiam trestných činov. Poslanci NR SR v piatok 7. mája  schválili posilnenie práv obetí trestných činov a ich ochranu. Viac TU https://www.zmos.sk/novela-zakona-posilnila-prava-obetiam-trestnych-cinov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

IROP
OP Ľudské zdroje: Zmena č.2 vo výzve Dostupné bývanie s prvkami housing first. Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01 - Dostupné bývanie s prvkami housing first, ktorá sa týka časti výzvy 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Viac TU https://www.zmos.sk/op-ludske-zdroje-zmena-c-2-vo-vyzve-dostupne-byvanie-s-prvkami-housing-first--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

MAS
Program rozvoja vidieka: Oznámenie pre MAS k technickej úprave formulárov. Pôdohospodárska platobná ako agentúra  oznamuje MAS, že zverejnila technickú úpravu formulárov – Príloha č. 13b Príručky pre prijímateľa LEADER verzia 1.3. zverejnenej dňa 11.09.2020. Viac TU https://www.zmos.sk/program-rozvoja-vidieka-oznamenie-pre-mas-k-technickej-uprave-formularov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

DISKUSIA – EUROFONDY
Online diskusia „Finančné nástroje v eurofondoch: Skúsenosti a príležitosti“ EURACTIV Slovensko Vás pozýva na online diskusiu s názvom ,,Finančné nástroje v eurofondoch: Skúsenosti a príležitosti", ktorá sa uskutoční 17. mája 2021 v čase od 10:00 prostredníctvom online programu Zoom. Viac TU https://www.zmos.sk/online-diskusia-financne-nastroje-v-eurofondoch-skusenosti-a-prilezitosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

GRANTY
Grantový program Hodina deťom 2021. Nadácia pre deti Slovenska otvorila nový ročník grantového programu Hodinu deťom, ktorý je zameraný na podporu organizácií, ktoré pomáhajú deťom z jednorodičovských rodín. O podporu v programe môžu požiadať organizácie pracujúce so skupinou jednorodičovských rodín do 26. mája 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/grantovy-program-hodina-detom-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

10.5.2021

ZMOS
ZMOS dáva do pozornosti diskusiu o reforme stavebného práva. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti verejnú odbornú diskusiu s názvom: Reforma stavebného práva, koniec alebo začiatok krízy? Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-dava-do-pozornosti-diskusiu-o-reforme-stavebneho-prava--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Workshop k možnostiam alternatívneho financovania municipálneho rozvoja. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti workshop, ktorý bude zameraný na možnosti alternatívneho financovania municipálneho rozvoja. Viac TU https://www.zmos.sk/workshop-k-moznostiam-alternativneho-financovania-municipalneho-rozvoja--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

V stredu bude rokovať sekcia verejnej správy Rady ZMOS. Predseda odbornej sekcie verejnej správy a starosta obce Jesenské Gabriel Mihályi zvolal na stredu 12. mája jej rokovanie. Jej členovia sa sústredia na prerokovanie aktuálnej legislatívy. Viac TU https://www.zmos.sk/v-stredu-bude-rokovat-sekcia-verejnej-spravy-rady-zmos--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID

Od 10. mája 44 ružových okresov a 2 bordové podľa COVID AUTOMATu. Podľa národného Covid-Automatu bude Slovensko od 10. mája na národnej úrovni v I. stupni varovania (ružovej farbe). Na úrovni regiónov v III. stupni varovania – bordovom budú 2 okresy, v II. stupni – červenom bude 33 okresov a v I. stupni – ružovom bude 44 okresov. Viac TU https://www.zmos.sk/od-10-maja-44-ruzovych-okresov-a-2-bordove-podla-covid-automatu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Rezort školstva uvoľňuje zdroje na modernejšie školy. Ministerstvo školstva od budúceho týždňa spúšťa projekt Modernejšia škola. Zriaďovatelia môžu požiadať ministerstvo o príspevok 30-tisíc eur na modernizáciu vnútorných priestorov svojich škôl. Žiadosti je možné zasielať elektronicky do 23. mája 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-skolstva-uvolnuje-zdroje-na-modernejsie-skoly--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Program Letné školy 2021 rezortu školstva. Vyučovanie žiakov, ktorí chcú dobehnúť zameškané učivo z obdobia dištančnej výučby môže pokračovať aj v prázdninových mesiacoch. Ministerstvo školstva už druhý rok po sebe pošle školám peniaze na program letných škôl – 422 500 eur. Letné školy sa budú konať počas posledných troch augustových týždňov – od 9. augusta do 27. augusta 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/program-letne-skoly-2021-rezortu-skolstva--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

PARLAMENT
Novela zákona o zdravotnej starostlivosti. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti, že poslanci Národnej rady  Slovenskej republiky vo štvrtok 6. mája schválili novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Viac TU https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-zdravotnej-starostlivosti--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Novela upomínacieho konania. Združenie miest a obcí Slovenska informuje, že poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dňa 5. mája schválili novelu upomínacieho konania, ktorá zlepšuje prístup spotrebiteľov k spravodlivosti. Viac TU https://www.zmos.sk/novela-upominacieho-konania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Novela zákon o príspevku z EŠIF schválená v parlamente. Národná rada Slovenskej republiky prijala novelu zákona o eurofondoch, ktorá nadobudne účinnosť 15. júna 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/novela-zakon-o-prispevku-z-esif-schvalena-v-parlamente--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Parlament schválil Kurzarbeit. Poslanci parlamentu schválili zákon o podpore v čase skrátenej práce, ktorý bude účinný od začiatku budúceho roka. Viac TU https://www.zmos.sk/parlament-schvalil-kurzarbeit--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Novela zákona o ŠFRB vo vzťahu k sociálnym službám. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili v stredu 5. mája novelu zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania. Viac TU https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-sfrb-vo-vztahu-k-socialnym-sluzbam--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

NKÚ
Kontrolóri upozornili ústavných činiteľov aj na nefunkčné informačné systémy štátu
. Nefunkčné informačné systémy štátu sú brzdou v účinnej ochrane životného prostredia, efektívnom triedení odpadu a tiež v zvládaní krízových situácii či manažmente povinného očkovania. Zistenia o systéme ISKRA za 8,5 mil. eur kontrolóri odstúpili polícii. Viac TU https://www.zmos.sk/kontrolori-upozornili-ustavnych-cinitelov-aj-na-nefunkcne-informacne-systemy-statu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

IT ZRUČNOSTI
10. ročník IT FITNESS TESTU otvorený! Podujatie IT FITNESS TEST, ktoré prináša ľuďom jedinečnú príležitosť otestovať si svoju digitálnu gramotnosť. Celorepublikové testovanie organizuje IT Asociácia Slovenska. Viac TU https://www.zmos.sk/10-rocnik-it-fitness-testu-otvoreny---oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

GRANTY
Program Ekoobec podporí 12 projektov zameraných na rozvoj cyklodopravy. Vďaka grantu z Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis bude mať kvalitnejšiu cyklodopravu 12 slovenských miest a obcí, napríklad Žabokreky, Vrútky, Humenné, Tlmače, Rybník, Trenčianske Teplice, Leopoldov, Madunice. Viac TU https://www.zmos.sk/program-ekoobec-podpori-12-projektov-zameranych-na-rozvoj-cyklodopravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EK
9. mája 2021 štartuje európsky projekt „Konferencia o budúcnosti Európy“. Konferencia o budúcnosti Európy sa oficiálne začne symbolicky, dnes 9. mája 2021, teda na Deň Európy, v sídle Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Pri tejto príležitosti uskutoční na Bratislavskom hrade slávnostné stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov SR a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Viac TU https://www.zmos.sk/9-maja-2021-startuje-europsky-projekt-konferencia-o-buducnosti-europy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

7.5.2021

ZMOS
Newsletter k evidencii psov na území obce. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti aktuálne spracovaný newsletter, ktorý sa týka problematiky evidencie psov na území obce. Viac TU https://www.zmos.sk/newsletter-k-evidencii-psov-na-uzemi-obce--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ZMOS V MÉDIÁCH
Ako ďalej s poštovými službami? Stovky obcí na Slovensku nemajú alebo v blízkej dobe nebudú mať klasickú poštovú pobočku, predajňu potravín a ďalšie služby. Zmeny v správaní ľudí, ale aj nové možnosti a technológie pritom umožňujú inovatívne a nezvyčajné spôsoby, ako niektoré služby nahradiť a poskytovať inak - modernejšie a efektívnejšie. Niektoré sú ale finančne neudržateľné. Ako sa zmenia služby v najbližšej dobe? Budú dostupnejšie a k dispozícii každému obyvateľovi? Aj na tieto otázky odpovedal prvý podpredseda ZMOS Radomír Brtáň v Klube komunálnej politiky. Viac TU https://www.zmos.sk/ako-dalej-s-postovymi-sluzbami--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID

Výsledky kontrol dodržiavania protiepidemiologických opatrení. Na základe vyhláseného núdzového stavu a aktuálnej epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 polícia permanentne vykonáva kontroly, rovnako sa  zameriava na odhaľovanie nedodržiavania opatrení. Viac TU https://www.zmos.sk/vysledky-kontrol-dodrziavania-protiepidemiologickych-opatreni--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Aktuálna epidemiologická situácia. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil opäť vývoj aktuálnej situácie v boji proti koronavírusu prostredníctvom prezentácie. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualna-epidemiologicka-situacia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Covid školský automat platný od 10. 5. 2021. Epidemiologická situácia sa stále zlepšuje. Výsledkom je, že výrazne ubudli bordové okresy a pribudli ružové. Od budúceho pondelka bude platiť nasledujúce rozdelenie okresov. Viac TU https://www.zmos.sk/covid-skolsky-automat-platny-od-10-5-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VLÁDA
Rokovanie vlády. V stredu 5. mája sa na Úrade vlády SR uskutočnilo v poradí ôsme rokovanie vlády, na ktorom schválili tieto riadne materiály. Viac TU https://www.zmos.sk/-rokovanie-vlady-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ÚVO

Stále pracoviská ÚVO sú k dispozícii aj osobne. Vzhľadom na zlepšujúcu sa pandemickú situáciu sú zamestnanci ÚVO na jeho stálych pracoviskách v regiónoch opäť k dispozícii aj na osobné konzultácie, samozrejme za dodržania všetkých hygienických opatrení (respirátor-odstup-ruky). Viac TU https://www.zmos.sk/stale-pracoviska-uvo-su-k-dispozicii-aj-osobne-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ÚVO posilňuje kontrolu verejných súťaží v regiónoch. Úrad pre verejné obstarávanie posilňuje kontrolu verejných súťaží v regiónoch Slovenska prostredníctvom užšej a profesionálnejšej spolupráce s hlavnými kontrolórmi. Viac TU - https://www.zmos.sk/uvo-posilnuje-kontrolu-verejnych-sutazi-v-regionoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

GASTRO
Veľká schéma pomoci pre gastro a cestovný ruch schválená v Bruseli. Európska komisia odobrila návrh slovenského rezortu dopravy na pomoc veľkým podnikom v cestovnom ruchu a schválila Schému štátnej pomoci, tzv. Veľkú schému. Podnikatelia v gastrosektore a cestovnom ruchu, ktorí prekročia čerpanie pomoci 200 tisíc eur, tak budú môcť požiadať o vyšší finančný príspevok na záchranu svojho podnikania. Viac TU https://www.zmos.sk/velka-schema-pomoci-pre-gastro-a-cestovny-ruch-schvalena-v-bruseli-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EK
Európska komisia: Zmiernenie obmedzení nevyhnutných ciest do EÚ. Európska komisia tento týždeň navrhla členským štátom, aby zmiernili súčasné obmedzenia nie nevyhnutných ciest do EÚ. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-zmiernenie-obmedzeni-nevyhnutnych-ciest-do-eu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

6.5.2021

EUROFONDY
Návrh priorít Partnerskej dohody 2021-2027 na čerpanie 12,8 mld. Eur. Rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie predstavil návrh priorít Partnerskej dohody, podľa ktorej budeme v programovom období 2021 – 2027 čerpať takmer 13 miliárd eur z eurofondov. Plánované investície sú rozdelené do oblastí podľa piatich cieľov politiky súdržnosti. Viac TU https://www.zmos.sk/navrh-priorit-partnerskej-dohody-2021-2027-na-cerpanie-12-8-mld-eur--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

 

ŠKOLSTVO
Jarné e-testy na overenie vedomostí žiakov po návrate do škôl. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania pripravil ponuku jarných e-testov so zameraním na žiakov 5. a 9. ročníka ZŠ a aj na stredoškolákov. Základné a stredné školy môžu tak až do konca mája elektronicky overovať úroveň vedomostí žiakov prostredníctvom e-testovaní. Viac TU https://www.zmos.sk/jarne-e-testy-na-overenie-vedomosti-ziakov-po-navrate-do-skol--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Svetový deň vyučovania vonku - Outdoor classroom day. Školy, škôlky - zapojte sa do tradičnej celosvetovej akcie Deň vyučovania vonku. Toho roku pripadá na 20. mája. V tento deň sa deti na celom svete budú učiť vonku. Viac TU https://www.zmos.sk/svetovy-den-vyucovania-vonku-outdoor-classroom-day-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Online semináre zamerané na prácu v školskej knižnici. Slovenská pedagogická knižnica, ako metodické centrum pre školské knižnice, v máji organizuje dva celoslovenské online semináre s cieľom poskytnúť cenné a aktuálne informácie, praktické skúsenosti a osvedčené postupy pri výkone odborných knižničných činností v školskej knižnici. Viac TU https://www.zmos.sk/online-seminare-zamerane-na-pracu-v-skolskej-kniznici--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

OPĽZ
Aktuálne informácie v OP Ľudské zdroje. Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil Príručku pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty (pre prioritné osi 2,3 a 4), verziu 1.0 a zor Zmluvy o poskytnutí NFP pre dopytovo-orientované projekty. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualne-informacie-v-op-ludske-zdroje--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

OP Ľudské zdroje: Usmernenie k výzve Dostupné bývanie s prvkami housing first. Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 1/2021 k implementácii výzvy Dostupné bývanie s prvkami housing first verzia 1.0. Viac TU https://www.zmos.sk/op-ludske-zdroje-usmernenie-k-vyzve-dostupne-byvanie-s-prvkami-housing-first--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

POZEMKY
Nové pravidlá pre vydržanie pozemku. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti, že od 1. mája 2021 je účinné ďalšie významné opatrenie ministerstva spravodlivosti, ktoré súvisí s ochranou vlastníckeho práva. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-pravidla-pre-vydrzanie-pozemku--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

PRACOVNÉ PRÁVO
Skrátenie lehoty na podanie sťažnosti na ESĽP. Skracuje sa lehota na podanie sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva. Lehota sa skrátila zo 6 mesiacov na 4. Viac TU https://www.zmos.sk/skratenie-lehoty-na-podanie-staznosti-na-eslp-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Vzrástol počet pracovnoprávnych sporov. Vývoj na trhu práce zasiahnutom pandémiou koronavírusu mohol významne ovplyvniť aj nápor vecí na súdy v pracovnoprávnej agende. Podľa štatistík Analytického centra Ministerstva spravodlivosti SR vzrástol v roku 2020 medziročne (2019-2020) počet podaní v tejto agende o 28,3 %. Viac TU https://www.zmos.sk/vzrastol-pocet-pracovnopravnych-sporov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

PRIHANIČIE
Posilnenie spolupráce rezortu vnútra a finančnej správy na hraniciach. Rezort vnútra informuje na svojej web stránke o posilnení spolupráce s finančnou správou na hraniciach. Viac TU https://www.zmos.sk/posilnenie-spoluprace-rezortu-vnutra-a-financnej-spravy-na-hraniciach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

MVO
Cyklus vzdelávania „Na občanoch záleží“- PARTICIPÁCIA, MOJA LÁSKA 2021! Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa venuje participujúcej samospráve v rámci cyklu vzdelávania „Na občanoch záleží“. Viac TU https://www.zmos.sk/cyklus-vzdelavania-na-obcanoch-zalezi-participacia-moja-laska-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EK
Európska komisia: Netradičné oslavy Dňa Európy na Slovensku sa blížia. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku aj tento rok pripravuje v spolupráci so svojimi partnermi oslavy Dňa Európy. Budú prebiehať od 6. mája a obsiahnu množstvo prevažne online podujatí a aktivít. Všetko za dodržania prísnych opatrení na spomalenie šírenia koronavírusu. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-netradicne-oslavy-dna-europy-na-slovensku-sa-blizia--oznam/mid/405616/.html#m_405616   

4.5.2021

ZMOS – KOMUNÁLNY BAZÁR
Obec Pruské: Špeciálny, nákladný náves za traktor ZDT typ GRAND SUPER – ramenový kontajnerový nosič. Viac TU https://www.zmos.sk/obec-pruske-specialny-nakladny-naves-za-traktor-zdt-typ-grand-super-ramenovy-kontajnerovy-nosic-oznam/mid/457960/.html#m_457960

V prípade záujmu ponúkať na odpredaj prebytočný majetok prostredníctvom Komunálneho bazáru ZMOS prosím posielajte stručnú charakteristiku prebytočného majetku s maximálne dvomi fotkami a prípadne aj linkom, kde sú k dispozícii ostatné relevantné informácie a rovnako aj s kontaktnými údajmi predávajúceho subjektu. Tieto informácie prosím zasielajte na emailovú adresu komunalnybazar@zmos.sk

 

COVID
Od 3. mája 10 bordových a 9 ružových okresov podľa COVID AUTOMATu. Podľa národného Covid-Automatu bude na Slovensku od dnes 10 bordových a 69 červených okresov. Na úrovni regiónov v III. stupni varovania – bordovom bude 10 okresov, v II. stupni – červenom bude 60 okresov a v I. stupni – ružovom bude 10 okresov. Viac TU https://www.zmos.sk/od-3-maja-10-bordovych-a-9-ruzovych-okresov-podla-covid-automatu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Vakcíny proti COVID-19 v praxi potvrdzujú vysokú účinnosť. Vakcíny proti COVID-19 sú vysoko účinné. V ojedinelých prípadoch však môže ochorieť aj taká osoba, ktorá bola zaočkovaná. Vtedy očkovanie naďalej poskytuje ochranu pred ťažkým priebehom infekcie s potrebou hospitalizácie a tiež podstatne znižuje riziko úmrtia v súvislosti s COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/vakciny-proti-covid-19-v-praxi-potvrdzuju-vysoku-ucinnost-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Cezhraničie: Rakúsko - zmena pre pendlerov od 3. mája 2021. Pendleri sa od 3. mája preukazujú negatívnym COVID-19 testom raz za 7 dní, pričom test nesmie byť starší ako 72 hodín. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-rakusko-zmena-pre-pendlerov-od-3-maja-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 3. 5. 2021
. Dokument Návrat do škôl s účinnosťou od 3.5.2021 bol aktualizovaný v piatok 30.4.2021 o 16:30 na základe novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 200 z 30. apríla 2021 k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, ktorá bola zverejnená 30.4.2021 o 13:57. Viac TU https://www.zmos.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-3-5-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

MRK
Uzavretie 5. a 6. kola výzvy zameranej na komplexný prístup v obciach s MRK. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky informuje o uzávierke 5. a 6. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej podporu komplexného prístupu v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami. Uzavretie 5. hodnotiaceho kola je plánované na 10. mája 2021 a uzavretie 6. hodnotiaceho kola 15. júna 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/uzavretie-5-a-6-kola-vyzvy-zameranej-na-komplexny-pristup-v-obciach-s-mrk--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

NKÚ
NKÚ SR dosahuje vysokú úroveň kontrolnej činnosti. Národní kontrolóri úspešne podstúpili medzinárodné hodnotenie kvality a otvorenosti. Špecialisti z USA, Poľska, Maďarska a Fínska zhodnotili pôsobenie slovenskej národnej autority pre oblasť externej kontroly v rámci rok trvajúceho procesu partnerského posúdenia tzv. Peer review. Detailným preverením procesov, ale aj výstupných dokumentov skonštatovali, že Najvyšší kontrolný úrad SR dosahuje vysokú úroveň kontrolnej činnosti. Viac TU https://www.zmos.sk/nku-sr-dosahuje-vysoku-uroven-kontrolnej-cinnosti--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EK
Cez víkend sme si pripomenuli 17. výročie vstupu Slovenska do EÚ. Dňa 1. mája okrem osláv Sviatku práce sme si pripomenuli aj 17. výročie vstupu Slovenska do EÚ. Vďaka členstvu v Európskej únii je Slovensko úspešnejšou krajinou, cez Úniu má väčší vplyv na dianie v zahraničí, ako by malo samo. Viac TU https://www.zmos.sk/cez-vikend-sme-si-pripomenuli-17-vyrocie-vstupu-slovenska-do-eu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

3.5.2021

ZMOS
Komunál musí viac cítiť benefity z členstva v EÚ. ZMOS pri výročí dáva do pozornosti publikáciu Kompetenčné zázemie samospráv. Slovenská republika si pripomína 17. výročie od vstupu do Európskej únie. K tomuto historickému míľniku svoju úlohu mimoriadne výrazne prispeli aj mestá a obce. Napokon Európska únia sa profiluje ako spoločenstvo regiónov, ktorého kostru tvorí komunál. ZMOS práve v tomto aktuálnom období ponúka komparáciu samosprávy na Slovensku s krajinami V-4. Viac TU https://www.zmos.sk/komunal-musi-viac-citit-benefity-z-clenstva-v-eu-zmos-pri-vyroci-dava-do-pozornosti-publikaciu-kompetencne-zazemie-samosprav--oznam/mid/405616/.html#m_405616    

 

ZMOS vypracoval manuál ku kuchynskému bioodpadu a miestnym daniam. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti newsletter, ktorý je vypracovaný k dvom témam: k povinnostiam miest a obcí vo vzťahu k triedenému zberu kuchynského bioodpadu a k zmene v oslobodení/znížení miestnych daní. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-vypracoval-manual-ku-kuchynskemu-bioodpadu-a-miestnym-daniam--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

V rozdeľovaní eurofondov zohrávajú samosprávy kľúčovú úlohu. Rozvoj regiónov bude prioritným cieľom podpory z eurofondov v novom programovom období. Vicepremiérka Veronika Remišová  spolu so štátnym tajomníkom Dušanom Veličom rokovali 29. apríla online so Združením miest a obcí Slovenska. Viac TU https://www.zmos.sk/v-rozdelovani-eurofondov-zohravaju-samospravy-klucovu-ulohu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

TASR.TV – RELÁCIA ZMOS
SMIŽANY - Obec by privítala viac spolupráce v oblasti sociálnej ekonomiky. Starostka Miroslava Szitová v relácii SAMOSPRÁVA TU A TERAZ hovorila s Michalom Kaliňákom o problematike sociálnych podnikov i medziobecnej spolupráci. Viac TU https://www.zmos.sk/smizany-obec-by-privitala-viac-spoluprace-v-oblasti-socialnej-ekonomiky-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ZMOS V MÉDIÁCH
Rušenie pôšt na dedinách. RTVS DVOJKA – Rušenie pôšt na dedinách – 30. apríla 2021 - O tejto téme v štúdiu RTVS v Banskej Bystrici diskutovali Radomír Brtáň, prvý podpredseda ZMOS a Martin Ľupták, generálny riaditeľ Slovenskej pošty. Diskusiu si môžete pozrieť TU https://www.zmos.sk/rusenie-post-na-dedinach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Sprievodca opatreniami k letným terasám. druženie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti, že Úrad verejného zdravotníctva vytvoril prehľadného a praktického sprievodcu s opatreniami a odporúčaniami pre pobyt na letných terasách prevádzok tzv. epiketu. Viac TU https://www.zmos.sk/sprievodca-opatreniami-k-letnym-terasam--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ÚVZ k obmedzeniu prevádzok. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti, že Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil novú vyhlášku č. 197, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí. Viac TU https://www.zmos.sk/uvz-k-obmedzeniu-prevadzok--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Vývoj epidemiologickej situácie. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na svojej web stránke na pravidelnej báze informuje o vývoji epidemiologickej situácie u nás a v zahraničí, a to prostredníctvom prehľadnej prezentácie. Viac TU https://www.zmos.sk/vyvoj-epidemiologickej-situacie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

NOVÁ KOMPETENCIA SAMOSPRÁV
Samosprávy môžu sankcionovať nesprávne parkovanie.  Mestá a obce môžu od 1. mája 2021  sankcionovať držiteľov vozidiel za porušenie zákazu zastavenia a státia. Budú môcť zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať toto porušenie osobne s vodičom. Túto možnosť mal doteraz len Policajný zbor. Viac TU https://www.zmos.sk/samospravy-mozu-sankcionovat-nespravne-parkovanie--oznam/mid/405616/.html#m_405616               

 

ŠKOLSTVO
Žiaci už nepotrebujú negatívny test pri návšteve školy. Priaznivá epidemiologická situácia umožňuje uvoľniť ďalšie opatrenia v školstve. Testy na Covid-19, ktorými sa žiaci a ich rodičia doposiaľ preukazovali pri návšteve školy od včerajšieho dňa už nie sú potrebné. Vláda navyše schválila nové pravidlá, podľa ktorých režim bez preukazovania sa testom pri ceste do školy a späť platí aj v nasledujúcom týždni od 3. mája 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/ziaci-uz-nepotrebuju-negativny-test-pri-navsteve-skoly--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Pozvánka na on-line seminár Podpora multilingválnych tried. Štátny pedagogický ústav pod záštitou Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizuje 16. – 17. júna 2021 v Bratislave on-line seminár na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov-cudzincov. Viac TU https://www.zmos.sk/pozvanka-na-on-line-seminar-podpora-multilingvalnych-tried--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

PLÁN OBNOVY

Európska komisia: Slovensko predložilo svoj plán obnovy a odolnosti. Európska komisia vo štvrtok oznámila, že dostala od Slovenska konečné znenie národného plánu obnovy a odolnosti. Ten stanovuje reformy a verejné investičné projekty, ktoré SR plánuje realizovať s pomocou Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, zameraného na to, aby Európska únia vyšla zo súčasnej koronakrízy silnejšia a prešla zelenou a digitálnou transformáciou. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-slovensko-predlozilo-svoj-plan-obnovy-a-odolnosti--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Ochrana životného prostredia pilierom Plánu obnovy. Vďaka Plánu obnovy a odolnosti SR bude reštart Slovenska skutočne zelený. Reformy a investície za vyše 6 miliárd eur smerujú do piatich prioritných oblastí: zelenej ekonomiky; vzdelávania; vedy, výskumu, inovácií; zdravotníctva, ako aj verejnej správy a digitalizácie. Na zlepšenie životného prostredia a zdravia ľudí pôjde viac ako jedna miliarda eur. Plán obnovy musí ešte schváliť Európska komisia. Viac TU https://www.zmos.sk/ochrana-zivotneho-prostredia-pilierom-planu-obnovy--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Režimove opatrenia Sociálnej poisťovne

publikované dňa 04. máj 2021

Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota Vám oznamuje, že na základe aktuálnych rozhodnutí vlády z dôvodu pandemickej situácie v Slovenskej republike klientske centrá a ostatné pracoviská Sociálnej poisťovne od pondelka 3. mája 2021 prechádzajú na nový režim s obmedzeniami, vyplývajúcimi z 

aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_197.pdf

 

Pracoviská Sociálnej poisťovne sú verejnosti prístupné v štandardných úradných hodinách za dodržiavania prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení.

Pondelok            8:00 - 16:00 

Utorok                 8:00 - 14:00   

Streda                  8:00 - 17:00 

Štvrtok                 8:00 - 12:00   

Piatok                   8:00 - 14:00     

 

Podmienkou vstupu klientov na pracoviská Sociálnej poisťovne je negatívny test nie starší ako 7 dní, doklad o zaočkovaní či potvrdenie o prekonaní alebo diagnostike ochorenia COVID-19. Podrobnosti a ďalšie výnimky definuje aktuálna vyhláška.

 

V interiéroch môže byť len obmedzený počet osôb (1 osoba na 15 metrov štvorcových), preto vstup na pracoviská Sociálnej poisťovne budú usmerňovať zamestnanci vlastnej ochrany a poverené osoby. Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny a hygienické nariadenia.

 

Vo všetkých pobočkách:

  • pokladnice nepreberajú hotovosť,
  • možnosť platiť kartou

 

Klientom pri komunikácii s pobočkou odporúčame uprednostniť elektronický kontakt – elektronické formuláre, e-schránku, prípadne kontaktovali pobočky SP e-mailom alebo telefonicky. V nevyhnutných prípadoch možno využiť zaslanie poštou alebo vhodenie zásielky do schránky umiestnenej pri vstupe do pobočky.

 


Oznamy SAD LC

publikované dňa 04. máj 2021

Oznam 1
Na základe rozhodnutia Banskobystrického samosprávneho kraja budú autobusové linky prímestskej autobusovej dopravy od 02.05.2021 premávať tak, ako v dňoch školského vyučovania. V cestovných poriadkoch sú zapracované požiadavky obcí. Prečítajte si na www.sadlc.sk komentár v tabuľke.

Oznam 2
Od 3.5.2021 dochádza k mimoriadnej zmene cestovného poriadku linky pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy v okrese Revúca číslo 608400 Jelšava - Lubeník - Revúca - Muráň - Šumiac – Poprad. Zmena je v zavedení výlukového režimu, v ktorom budú autobusové spoje počas rekonštrukcie vozovky premávať po obchádzkovej trase Muráň - Veľká Lúka - Javoriny - Muránska Huta – Predná Hora.

Aktuálne informácie o možnosti dopravného spojenia ziskate na www.sadlc.sk, www.ubian.sk a www.cp.sk, alebo na tel. č. 0650 958 958.


NÚDZOVÝ STAV - predĺženie od 29.04.2021

publikované dňa 29. apríl 2021