Novinky z diania v obci

78. výročie oslobodenia Lukovíšť

publikované dňa 18. január 2023

Vážení spoluobčania, 22. január znamená pre našu obec výročie ťažko vybojovanej slobody.

 

   Od decembra 1944 sa v našej obci začali zhromažďovať ustupujúce nemecké vojská, ktoré tu

okamžite vyhlásili zákaz nočného vychádzania, agresívne správanie a rabovanie potravín bolo na

dennom poriadku. Mužov z obce využívali na ťažké manuálne práce pri kopaní obranných zákopov.

Počas mesiacov december a január došlo k niekoľkým stretom s partizánmi, ktorých obyvatelia

obce tajne podporovali. Nemcom sa podarilo zajať 10 partizánov, z toho 4 ženy. Všetkých vypočúvali

a mučili. Následne dvoch obesili v hornej časti obce Lukovištia a jedného v obci Kraskovo. Tri ženy 

zastrelili. Ostatným partizánom sa podarilo utiecť počas transportu.

    Toto besnenie sa skončilo dňa 21. januára 1945, kedy k nemcom dorazili správy o blížiacich sa

oslobodzovacích vojskách. Dňa 22. januára 1945 o 07:30 hod. prišli od Ostrian do obce príslušníci

II. ukrajinkého frontu pod velením maršála Malinovského. Lukovištia konkrétne oslobodil 50.

strelecký zbor pod vedením generálmajora Stepana Pavloviča Merkulova podporovaný zborom

rumunskej armády, ktorej velil generál Dostalescu.

    Obyvatelia privítali osloboditeľov s vrúcnou radosťou a na ich pohostenie dali aj posledné zvyšky

potravín.    História nám ukazuje, ako ľahko sa dá o slobodu prísť a ako ťažko, v utrpení a stratách

na životoch, je možné vybojovať si ju späť. Preto musíme tieto udalosti pripomínať ďalším generáciám,

aby neboli ľahkovážne k slobode, aby ju nepovažovali za samozrejmosť, ale chránili si ju.

Ak si vo svojich domovoch v nedeľu 22. januára spomeniete na uvedenú udalosť a symbolicky

zapálite sviečku za tých, ktorý nám tú slobodu vybojovali, ak svojim deťom, vnúčatám a blízkym

ozrejmíte vyššie uvedené udalosti, pričiníte sa tak svojim drobným dielom v boji za slobodu.


Obecný úrad - Home office

publikované dňa 10. január 2023

    Oznamujeme občanom, že z dôvodu úspory energií, bude v dňoch:

12. 1. 2023

27. 1. 2023

30. 1. 2023

Obecný úrad  Lukovištia v režime "Home office".

Kontakt: 0902 737 904 starosta

             0902 712 535 p. Boľfová

              


oznámenie o čase a mieste referenda

publikované dňa 21. december 2022