Novinky z diania v obci

MM služby - odvoz fekálneho odpadu

publikované dňa 27. marec 2023

Kontakt na p. Maroša Fizeľu

0949 536 328


Plán kultúrno-spoločenských podujatí obce Lukovištia na rok 2023

publikované dňa 27. marec 2023

                   

21.04.2023   Spomienkové podujatie a vystúpenie žiakov stredných škôl pri  

                    príležitosti 65. výročia úmrtia Ivana Kraska

 

06.05.2023   Vatra oslobodenia ku dňu víťazstva nad fašizmom

 

22.07.2023   Dni obce, stretnutie rodákov a výstava fotografií „Aj takí sme boli“

 

20.10.2023   Gratulácie jubilantom a kultúrny program

 

01.12.2023   Tášikove cenglike a Mikuláš pre deti

 

31.12.2023   Silvestrovská zábava


Preventívne protipožiarne kontroly

publikované dňa 15. marec 2023

Oznamujeme občanom, že v

piatok dňa 24.03.2023 od 08:00 hod. do 12:00 hod.

budú v obci Lukovištia vykonávané preventívne protipožiarne

kontroly v jednotlivých domácnostiach. Pracovníka kontroly

bude sprevádzať zamestnankyňa obecného úradu p. Alica Kubinová.

Začnú na hornom konci. Uvedenú kontrolu je zo zákona potrebné

vykonať minimálne raz za 5 rokov.

Žiadame Vás, aby ste vo vlastnom záujme zabezpečili prístupnosť

vašich domácností. Agresívnejších psov si zabezpečte vopred, aby

nedochádzalo k prestojom. Ďakujem.

 

                                                         Mgr. Roman Hubert

                                                              starosta obce


78. výročie oslobodenia Lukovíšť

publikované dňa 18. január 2023

Vážení spoluobčania, 22. január znamená pre našu obec výročie ťažko vybojovanej slobody.

 

   Od decembra 1944 sa v našej obci začali zhromažďovať ustupujúce nemecké vojská, ktoré tu

okamžite vyhlásili zákaz nočného vychádzania, agresívne správanie a rabovanie potravín bolo na

dennom poriadku. Mužov z obce využívali na ťažké manuálne práce pri kopaní obranných zákopov.

Počas mesiacov december a január došlo k niekoľkým stretom s partizánmi, ktorých obyvatelia

obce tajne podporovali. Nemcom sa podarilo zajať 10 partizánov, z toho 4 ženy. Všetkých vypočúvali

a mučili. Následne dvoch obesili v hornej časti obce Lukovištia a jedného v obci Kraskovo. Tri ženy 

zastrelili. Ostatným partizánom sa podarilo utiecť počas transportu.

    Toto besnenie sa skončilo dňa 21. januára 1945, kedy k nemcom dorazili správy o blížiacich sa

oslobodzovacích vojskách. Dňa 22. januára 1945 o 07:30 hod. prišli od Ostrian do obce príslušníci

II. ukrajinkého frontu pod velením maršála Malinovského. Lukovištia konkrétne oslobodil 50.

strelecký zbor pod vedením generálmajora Stepana Pavloviča Merkulova podporovaný zborom

rumunskej armády, ktorej velil generál Dostalescu.

    Obyvatelia privítali osloboditeľov s vrúcnou radosťou a na ich pohostenie dali aj posledné zvyšky

potravín.    História nám ukazuje, ako ľahko sa dá o slobodu prísť a ako ťažko, v utrpení a stratách

na životoch, je možné vybojovať si ju späť. Preto musíme tieto udalosti pripomínať ďalším generáciám,

aby neboli ľahkovážne k slobode, aby ju nepovažovali za samozrejmosť, ale chránili si ju.

Ak si vo svojich domovoch v nedeľu 22. januára spomeniete na uvedenú udalosť a symbolicky

zapálite sviečku za tých, ktorý nám tú slobodu vybojovali, ak svojim deťom, vnúčatám a blízkym

ozrejmíte vyššie uvedené udalosti, pričiníte sa tak svojim drobným dielom v boji za slobodu.


Aj takí sme boli

publikované dňa 19. december 2022

Vážení občania,

v rámci propagácie, spoznávania a približovania Lukovíšť mladej generácii, sa

ako motýľ na rozkvitnutej lúke, objavila myšlienka, pripomenúť si prostred-

níctvom fotografií život, dobový stav a ľudí žijúcich v našej obci. Uvedenú

myšlienku by sme mohli v realite pretaviť do rubriky na obecnej stránke a fb

s názvom "Aj takí sme boli", ak by sa nám podarilo sústrediť dostatočne

kvalitný materiál v primeranom rozsahu, tak by sme po dodatočnej úprave a

zväčšení snímok, mohli v letných mesiacoch usporiadať výstavu

najzaujimavej ších fotografií. Niektoré fotografie by mohli byť v ďalších rokoch

využité na tvorbu kalendárov, ale hlavne by všetky tvorili základný

kultúrno-vzdelávací fond obce pre budúce generácie. Atmosféra zimných

večerov je priam stvorená na prezeranie starých fotiek a spomienky pri teplom

čaji.

Týmto Vás preto žiadam, o zapojenie sa do uvedeného "projektu" a

poskytnutie fotografií prípadne radu, kde by sme ich získali.

 

                                                                                   Mgr. Roman HUBERT

                                                                                           starosta   

 

Odporúčania pre záujemcov:

- fotografia staršia ako 25 rokov, ale čím staršia, tým lepšia

- na fotografii požadujeme hlavne exteriér obce, ideálne verejný priestor, ľudia na snímke môžu byť, ale nemusia, vzácne sú

  pri určitej činnosti (kosenie, varenie,..)

- čo nepotrebujeme: foto pri torte v obývačke či v altánku, portréty a pod.

- k fotografii ceruzkou na zadnú stranu, alebo na priložený papier napíšte kto, kedy a kde je na foto

- od každého prispievateľa prevezme starosta osobne materiál, zalepí do obálky aj s popiskami a po ich využití ich osobne starosta vráti

   prispievateľovi

- ak má niekto požadované foto už aj digitalizované, je možnosť ich zaslať na obecný email: lukovistia@lukovistia.sk samozrejme

  tiež s popiskom

- už teraz sa teším na fotečky

 


Inflačná pomoc

publikované dňa 12. júl 2022


Informačný materiál k núteným "detským" sobášom

publikované dňa 28. máj 2020

Dobrý deň prajem do všetkých kútov Banskobystrického kraja.

 

Dovoľujem si preposlať Vám informačný materiál k núteným „detským“ sobášom, ktoré vznikli v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Cieľom týchto informačných materiálov je aj týmto spôsobom upozorniť na faktory, ktoré by mohli viesť k obchodovaniu s deťmi.

Jednou z foriem obchodovania s ľuďmi sú aj nútené „detské“ sobáše. Od roku 2015 bolo na Slovensku identifikovaných už viac ako 12 prípadov obchodovania s deťmi za účelom núteného sobáša. Tieto sobáše sú založené na  zvyklostiach a tradíciách a ich obeťami sú deti už od 12 rokov. Deti sú vychovávané v duchu týchto zvykov a manželstvo detí je často spojené s patriarchálnymi postojmi k dievčatám vrátane potreby chrániť „česť“ rodiny.

O mnohých prípadoch ani nemusíme vedieť, môžu uniknúť našej pozornosti. Ale spolu môžeme zastaviť zneužívanie detí a povedať STOP detským sobášom.

https://prevenciakriminality.sk/clanok/1-obchodovanie-s-ludmi/198-obetou-nutenych-sobasov-sa-stavaju-uz-dvanastrocne-deti

 

https://prevenciakriminality.sk/pdf/view/19/%7B%22Domov%22:%7B%22route%22:%22index%22%7D,%22Bro%5Cu017e%5Cu00fary%22:%7B%22route%22:%22menu_article_view%22,%22params%22:%7B%22slug%22:%22brozury%22%7D%7D%7D

 

Šírme spoločne túto informáciu ďalej.


Zmena cestovných poriadkov prímestských liniek od 10.5.2020

publikované dňa 12. máj 2020

Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia Banskobystrického samosprávneho kraja, budú prímestské autobusové linky premávať od 10.5.2020 ako v pracovných dňoch počas školských prázdnin. Všetky aktuálne informácie nájdete na www.sadlc.sk, www.ubian.skwww.cp.sk, alebo na našej infolinke 0650 958 958 .  Žiadam Vás o informovanie Vašich obyvateľov vhodným spôsobom.

Zároveň Vám oznamujeme, že od 6.5.2020 (streda) budú pre verejnosť otvorené Infocentrá našej dopravnej spoločnosti ( na autobusových staniciach Lučenec, Revúca a Rimavská Sobota )v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:00 hod., za prísnych hygienických podmienok. Informácie budú podávané denne aj naďalej, na tel. čísle 0650 958 958 v čase od 06:00 do 17:00 hod.

               V prípade potreby Vám bližšie informácie poskytne aj vedúci útvaru dopravy spoločnosti p. Miroslav Matúška tel. č. 0903292821, email:matuska@sadlc.sk.